NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

Cora V BDE

ERVARING:

Was al enige weken ernstig ziek, wat door de artsen niet werd onderkend. Ik zei dat ik bezig was dood te gaan en men stuurde mij naar een psychiater. Uiteindelijk werd ik op een vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Er werden longfoto's gemaakt, maar deze werden niet bekeken. 'sZondags voelde ik mij nog veel zieker en moest mij van het bed slepen om mij te gaan wassen. Ik strompelde terug naar bed, maar kon mij nog maar net op het bed werpen en de bel indrukken. Toen voelde ik mij wegzakken in een soort leegte. Ik weet nog dat een van de mede-pati�nten naar mij toekwam en mij in haar arme wiegde. Ook kwam er een verpleegster die mij heen en weer schudde.

Daarna was ik alleen en hoewel ik met mijn rug naar het raam toe lag, keek ik toch uit het raam en zag ik in de verte en gloeiend puntje oplichten. Terwijl ik er naar keek, werd het steeds groter, als de opgaande zon, en kwam door het gesloten raam de kamer in waar het mij geheel omvatte. Toen werd alles stil in mij en ik voelde alleen nog maar een warme liefde, vrede en een onbeschrijflijk gevoel van geluk.

Het bleek dat ik een longembolie had gehad en de dokters hadden mij voor de dood weggehaald.  Nog lang heb ik verlangd naar dat gevoel van liefde.

Was de ervaring moeilijk in woorden te vatten?        Neen      

Tijdens de ervaring was er een hiermee samenhangende  levensbedreigende situatie?     Ja         

Hoe stond dit hoogste niveau van bewustzijn en helderheid   tijdens de ervaring in verhouding tot Uw normale alledaagse bewustzijn en helderheid? More consciousness and alertness than normal
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from your normal every day consciousness and alertness, please explain:           

Week uw gezichtsvermogen op een of andere manier af van uw normale alledaagse gezichtsvermogen  (in om het even welk aspect, zoals helderheid, duidelijkheid, gezichtsveld, kleuren, contrast, diepte, doorzichtigheid van objecten, etc. )?    Onduidelijk      Ik zag dingen die ik eigenlijk niet kon zien. Keek uit het raam terwijl ik er met mijn rug naar toe lag.

Week uw gehoor in enig opzicht af van uw normale gehoor (in om het even welk opzicht zoals duidelijkheid, mogelijkheid om de bron van het geluid te identificeren, toonhoogte, volume, etc. )?
            Neen      

Maakte U een scheiding mee van uw bewustzijn en uw lichaam?           No

Welke emoties voelde U  tijdens de ervaring?           Vrede, liefde, geluk

Kwam U in een tunnel of buis terecht?            Neen      

Hebt U een licht gezien?  Ja    

Nam U andere wezens waar, of kwam U die tegen?            Neen      

Ervoer U een soort samenvatting van vroegere gebeurtenissen uit  uw leven?          Neen      

Kon U iets waarnemen of horen ten aanzien van mensen of gebeurtenissen dat U later kon verifi�ren?    Neen      

Hebt U mooie of anderszins specifieke plaatsen, niveaus of dimensies gezien of bezocht?           Neen           

Had U een gevoel van veranderde tijd of plaats?     Neen      

Had U het gevoel bijzondere kennis te hebben,  of een algemene onderliggend beginsel te ervaren, of een doel te  kennen?    Neen      

Kwam U bij een grens of een soort gebouwde afscheiding terecht?      Neen      

Werd U zich bewust van toekomende gebeurtenissen?    Neen           

Had u enige paranormale of andere speciale gaven na deze ervaring, die U eerder niet had?            Ja     Heldervoelendheid

Hebt U Uw ervaring aan anderen medegedeeld?     Ja     Vrij snel na het gebeurde. Krijg niet de indruk dat mensen het geloven.

Had U al enige kennis aangaande bijna dood servaringen (BDE) voor Uw eigen ervaring?            Neen           

Hoe zag U de realiteit van Uw ervaring kort (enige dagen of weken) nadat het gebeurd was?            Experience was definitely real    Een zeker weten, dat dit is gebeurd.

Waren een of meerdere delen van de ervaring  bijzonder betekenisvol of significant voor U?       Ik was altijd erg bang om te sterven. Dat ben ik nu niet meer.

Hoe beoordeelt U tegenwoordig de werkelijkheid van uw ervaring?      Experience was definitely real     Ik heb dit meegemaakt!

Zijn Uw relaties met anderen veranderd specifiek als een gevolg van Uw ervaring? Ja     Vroeger dacht ik dat ik alles wist. Nu weet ik dat er maar heel weinig is wat ik weet!

Zijn Uw religieuze overtuigingen of gewoontes veranderd op grond van deze ervaring?   
Neen      

Heb je na deze ervaring nog andere gebeurtenissen meegemaakt, of geneesmiddelen of andere middelen gebruikt die de ervaring of een deel ervan reproduceerden? Neen      

Geven de antwoorden op de gestelde vragen en de informatie die U totnogtoe gaf  een nauwkeurig en volledig beeld van Uw ervaring?     Ja    

Heeft U nog suggesties om deze vragenlijst te verbeteren? Zijn er andere vragen die we zouden kunnen vragen om U te helpen Uw ervaring mede te delen?