NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van Bill V    

 

Beschrijving ervaring:

Ik reed in een Toyota pick-up en werd van achteren aangereden door een 1974 Chevrolet Caprice Classic met een snelheid van ongeveer 90 km/uur. Het ongeluk had mijn autostoel losgebroken en ik zat gevangen in de veiligheidsriem. Mijn hoofd had wat klappen gehad en ik had vele hoofdwonden doordat ik was rondgeslingerd in de truck, die was opgevouwen als een accordeon. Ik kwam niet volledig tot bewustzijn op de plek van het ongeluk, het leek meer op een droom dan op iets anders. Pas later, toen ik de ervaring opnieuw beleefde, werd alles helder.

Maar toen het gebeurde had ik een gevoel van totale ontspanning en een soort lichaamloosheid. Ik was op een soort “kruispunt”. Ik had geen menselijke vorm. Ik was pure energie en ik werd aangetrokken tot een enorm groot wit en gouden licht dat het hele universum scheen te omvatten. Terwijl ik op dit kruispunt was, voelde ik een trekkende sensatie dat een beetje leek op het volgende: stel je voor dat je een ei tegen je plafond aan gooit en een dunne strip eiwit strekt van het plafond tot de vloer. Mijn lichaam was de vloer en de “andere” plek was het plafond. Ik stond in verbinding met beide. Toen ik de plek aanraakte waar ik het andere universum zag begon het me naar zich toe te trekken; terwijl het dit deed, leek het op een ervaring van een “Oog van de Storm” elektrisch apparaat. Dit apparaat heeft een statisch elektrisch veld; als je het glas aanraakt, wordt de statische elektriciteit naar je vingers getrokken. Op eenzelfde manier, terwijl de elektriciteitsdraden mij aanraakten, voelde ik onmiddellijk alsof ik alles wist, de hele schepping ervoer. Geen hemel zoals de christelijke filosofie of andere religies zeggen, geen hel, enkel de puurheid van het universum in zijn geheel. De energie daar was niet enkel “menselijk” van aard, al het leven hier op aarde, verleden en heden, was daar. Dit verklaarde voor mij het concept van menselijke reproduktie en de gevoelens die sommige mensen hebben over reincarnatie. Voor mij was dit de essentie van menselijk, dierlijk en zelfs plantaardig leven.

Ik voelde me ook totaal vrij van pijn. Toen de paramedici de defibrillatoren gebruikten voelde de eerste schok als extreem mild; maar de laatste (die me weer bij verward bewustwijn bracht) was erg pijnlijk. Toen de paramedici en dit is pure speculatie de defibrilliator op mijn hart plaatste, begon de verbinding tussen deze wereld en de andere plek te verbreken en ik werd weer in mijn eigen lichaam teruggetrokken. Ik was eerst boos maar toen begreep ik waarom ik terugkwam: het was simpelweg niet mijn tijd. Ik had de dood geproefd, en was er niet langer bang voor, maar toen besefte ik dat ik nu het leven moest proberen te ervaren, want dat is het echte mysterie.

Terwijl ik terug in mijn lichaam werd getrokken begon ik te vergeten wat ik had meegemaakt; ik heb altijd gedacht dat dit was omdat mijn hersenen het niet aankonden maar ik herinnerde me wel de fundamenten van wat ik had meegemaakt. Ik voelde dat er een uitwisseling van begrip was geweest dat ik nooit zal vergeten, en wat ik nu geloof is de waarheid, in haar puurste vorm, universeel simpel. Het leven en het mysterie en de dood is slechts een stap naar een andere vorm van bestaan. Er was alleen maar een kalmte (die ik nu bezit) dat me in staat stelde om de wereld en al het leven daarin te zien, als een vreugde, niet als een psychisch of religieus fenomeen. Een professor voor wie ik nu werk zegt dat hij gelooft dat ik het hart van de creatie heb aangeraakt. Misschien heeft hij gelijk, maar nu voel ik me vooral alsof mijn leven hernieuwd is en perspectieven heeft geopend die mij toestaan het leven te zien als een gift en een zegen.

Toen ik later uit het ziekenhuis werd ontslagen, werd ik gecontacteerd door een Katholieke priester. Ik wilde graag uitleg over wat ik had meegemaakt en toen ik hem niet vertelde wat hij wilde horen werd hij boos, en hij waarschuwde me om andere mensen hier niet over te vertellen het was tegen zijn geloof van wat God was. Ik weet dat er een Geest is, maar het is niet vrouwelijk of mannelijk; het is, en dat is juist de simpelheid van het geheel. Hij zei dat ik gewoon “losse elektrische energie in mijn hersenen” had ervaren, en als ik maar God zou bidden om in mijn leven te komen en mij zijn ware doel tonen, dat ik wel “gered” zou worden. Ik antwoorde dat ik vond dat zijn godsdienst vooral een leugen predikte aan de menigte en dat ik wat had meegemaakt de waarheid was over het leven en het begin van het leven.  

Achtergrondinformatie:

Geslacht: Mannelijk

Datum BDE: 22 December 1987

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring? Ja Ongeval Ik was volledig dood, geen enkel teken van leven, toch kon ik alles tegelijk voelen.

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring? Gematigd

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben? Nee

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom? Alleen toen ik bijkwam na deze ervaring, in het ziekenhuis, en alles een beetje een plaats kreeg, dag na dag.

Voelde je je afgescheiden van je lichaam? Nee Het voelde alsof ik nog steeds in mijn lichaam was, maar tussen twee realiteiten in.

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid? Zoals hierboven verteld

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging? Alles leek ineens te gebeuren; of tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis. Tijd is een door mensen gemaakt concept, geen onderdeel van het universele continuum. Er was simpelweg geen tijd waar ik was, het bestond niet.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring. Alles, en tegelijkertijd was het makkelijk om verschillende eigenschappen te onderscheiden binnen mijn wijdere bewustzijn. Ik kon alles ook “voelen”.

Leek je bewust te zijn van zaken die elders gebeurden, zoals een buitenzintuiglijke waarneming? Ik had met andere mensen gesproken over mijn ervaring en ze gaven toe dat ze ongeveer hetzelfde hadden gevoeld, maar later dachten dat als ze tegen hun godsdienst in zouden gaan, ze in een slecht daglicht zouden worden gesteld door familie en vrienden, en ze door de maatschappij uitgesloten zouden worden.

Ben je in of door een tunnel gegaan? Onduidelijk Het leek meer op teglijkertijd op twee verschillende kruispunten te staan.

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen? Ja Zoals hierboven aangegeven

De ervaring bevatte: Onaards licht

Heb je een onaards licht gezien? Ja Het was een soort gouden licht dat een puur wit licht omgaf, dat met alle energiedraden binnen het systeem verbonden was.

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong? Een duidelijk mystiek of onaards gebied

De ervaring bevatte: Sterk emotioneel gevoel

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring? Totale vrede, ontspanning, verwondering en ontzag.

De ervaring bevatte: Speciale kennis of doel

Leek je opeens alles te verstaan? Alles over het universum Zoals eerder aangegegeven was er een soort uitwisseling van “weten”.

Waren er beelden uit de toekomst? Nee

De ervaring bevatte: Grens of afbakening waarna je niet meer terug kunt

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield? Ja Het kruispunt aan de grens is de enige verbinding die ik voelde op het moment van mijn ongeluk.

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren? Nee

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring? Onduidelijk

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring? Ja Het leek alsof ik bijzondere kennis ontwikkelde als direct resultaat van een mogelijke uitwisseling van energie.

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE: Toename

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring? Ik ben een diepere, meer Spirituele persoon geworden, ik leef om lief te hebben en houd van het leven.

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring? Ik moedig mensen aan om volop van het leven te genieten, om altijd iemand te vertellen dat je van ze houdt omdat alles in een fraktie van een seconde kan omslaan. Iemand liefhebben is het grootste goed dat iemand kan delen.

Na de BDE:

Ben je fysiek veranderd door je ervaring? Lichamelijke na-effekten

Ben je psychisch veranderd door je ervaring? Verhoogde gevoeligheid, helende of psychische gaves

Zijn je gevoelens veranderd door je ervaring? Gevoelens over familie, vrienden of de maatschappij

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring? Gevoelens over de dood

Is je levensdoel veranderd door je ervaring? Doel van het leven

Was de ervaring moeilijk te verwoorden? Nee Het was niet zo moeilijk om over te praten maar het was moeilijk om de juiste woorden te vinden om de ervaring te beschrijven.

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring? Ja Het leek alsof ik mensen veel beter kon lezen, sommige mensen vonden dat ik meer van ze "wist" dan dat hun lief was.

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou? Beste: Zien wat ik gezien heb en het mee te maken. Ergste: dit niet met anderen te kunnen delen.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen? Ja Elke gelegenheid. Ik gebruik het om mensen te helpen die met het leven worstelen, want het leven is het meest waardevolle geschenk dat de natuur ons ooit gegeven heeft.

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring? Ja Meditatie is het enige dat me hierbij in de buurt brengt. Ik gebruik geen drugs, behalve door de dokter voorgeschreven medicijnen.

Is er nog iets dat je wil toevoegen over je ervaring? Het leven moet geleefd worden, de mens is de enige soort die zich voelt als God, door een totale misconceptie over de illusie dat wij een dominante positie innemen. Onze wetten passen niet bij natuurwetten die we niet eens begrijpen. Bovendien, het onbekende is niet angstaanjagend, het is een prachtig mysterie dat wij uiteindelijk allemaal zullen begrijpen en waar we deel van zullen uitmaken.

Beschreven de gestelde vragen en de informatie die je gaf accuraat en uitgebreid de ervaring? Onduidelijk