NDERF Home Page Bestaande BDEs Deel uw BDE

    BDE van Anne    

 

Beschrijving ervaring:

Een dag voor mijn uit-lichaam-treding ging ik naar de dokter omdat ik moeilijk kon zitten. Toen hij mijn rectum onderzocht vond hij een groot abces. Ik werd onmiddellijk naar een chirurg gestuurd die me de dag erna zou opereren. Toen ik die avond in bed lag voelde ik mijn geest mijn lichaam verlaten en ik kon mezelf op het bed zien liggen. De ervaring maakte me bang, dus ik probeerde mijn echtgenoot wakker te maken, maar dat lukte niet.

De volgende dag deed ik een enema bij mezelf in de badkamer, als voorbereiding op de operatie, en ik zag bloed in het toilet. Toen ik opstond, kreeg ik hartkloppingen en ik werd erg angstig, want het voelde alsof mijn lichaam doodging. Ik werd kortademig en ik wist dat ik doodging. Ik begon te bidden omdat ik niet wilde dat mijn kinderen me dood in de badkamer zouden vinden, en toen kwam er een gevoel over me heen alsof ik kon sterven, als ik het maar zou loslaten, en ik voelde me heel vredig. Maar toch besloot ik niet zomaar op te geven en ik dacht dat ik heb bad kon ontspannen en niet zo gespannen zijn. Ik ging dus in bad liggen, en toen ik daar lag voelde ik opnieuw mijn geest mijn lichaam verlaten en ik kon mezelf in het bad zien zitten. Daar werd ik opnieuw erg angstig over en ik klom het bad uit, want Ik wilde niet dat mijn kinderen me dood in het bad zouden vinden. Ik kroop naar de telefoon en belde mijn buurvrouw, en vroeg haar om alsjeblieft te komen en me te helpem me aan te kleden. Ze kwam, en ik was zwak maar voelde me okay, dus ik ging met haar hulp naar beneden.  

Vervolgens kwam mijn schoonvader me ophalen om me naar het ziekenhuis te brengen. Toen ik in de dagkliniek was, probeerde men een infuus te plaatsen, maar dat ging moeilijk. Toen ze een bloeddruk manchet op mijn arm plaatsten, registreerde het niets. Ik lachte en zei tegen de verpleegster dat het apparaat waarschijnlijk niet werkte. Toen de anesthesist binnenkwam, had ik de drang hem te vertellen dat hij me niet mocht laten doodgaan. Ik herinner me dat hij me aankeek of ik gek was. Toen werd ik naar de operatiekamer gebracht, en toen ze de monitor aansloten zag ik het hartritme V-Tach [Ventricular Tachycardia, een snel hartritme, door een van de hartkleppen en mogelijk een levenbedreigende aritmie]. Toen keek ik naar de bloeddrukmonitor en zag dat mijn bloeddruk op 40 stond, en verder daalde. De anesthesist werd erg ongerust en rende de kamer rond, en toen verliet mijn geest plotseling mijn lichaam, en het voelde alsof ik uit mijn lichaam werd gezogen zoals een stofzuiger.  

Mijn geest vloog het ziekenhuis uit, het universum in. Het leek op Star Trek! Mijn geest ging heel erg snel en ik zag de aarde onder me en het leek alsof ik tussen de sterren was. Toen r ik een "boem" en ik landde in een wolkachtige plaats, en de mensen die ik zag waren allemaal dode mensen waar ik als verpleegster ooit voor gezorgd had. Ze verwelkomden me en lachten allemaal. Ze gingen opzij, en mijn vader, die 6 maanden daarvoor was gestorven, kwam naar me toe. Ik weet nog hoe blij ik was, omdat ik zoveel van hem had gehouden, en hij was doodgegaan. Mijn vader lachte naar me en hield mijn hand vast en leidde me naar een tunnel.

De tunnel leek zachtjes heen en terug te bewegen, en toen ik ervoor kwam, scheen er een helder licht over me heen en ik voelde geen pijn, en een ongelofelijke liefde straalde in mijn binnenste. Ik liep de tunnel in en in het midden stond een figuur in het wit gekleed, met lang haar, met zijn rug naar me toe. Ik voelde ongelofelijke liefde van deze persoon komen en ik wist gewoon dat als hij zich om zou draaien en naar mij zou kijken, ik dood zou zijn. Achter deze man was er een ongelofelijke omgeving. De kleuren waren interactief en levend. Het leek op een paradijs, maar de kleuren waren levend en de stenen en de hemel en het gras en het water waren allemaal zo vreselijk mooi en ze leken allemaal met elkaar in verbonden te zijn.  

Ik zag mijn leven aan me voorbij gaan net zoals een snelle film, en ik zag alle goede dingen en alle slechte dingen die ik in mijn hele leven had gedaan. Toen hoorde ik 3 stemmen. Ze zeiden, “Je kan blijven of je mag gaan". En ik dacht, ik kan blijven of ik kan gaan? En ik zei, "ik ben niet goed genoeg om hier te zijn", en de stemmen zeiden, "O, maar dat ben je wel". De stemmen waren zo teder en het idee van blijven leek zo prettig, en ik wilde bij mijn vader blijven, maar plotseling voelde ik trekken aan mijn schouders. Het leek of er aan me getrokken werd, en ik wist meteen dat het de gebeden van mijn familie, mijn kinderen waren... en ik zei, "ik moet gaan!”.

Op dat moment schoot ik de tunnel uit en vloog door het universum. Ik hoorde een "boem" en ik was terug in mijn lichaam. Mijn dokter leunde over me heen en zei, "Anne, waarom heb je me niet verteld dat je zo ziek was? Je hebt een hartstilstand gehad, we hebben je gereanimeerd en je geopereerd zonder verdoving, maar je gaat waarschijnlijk sterven, want je bent in septische shock”. En ik antwoordde, "Nee hoor dokter. Ik was in de hemel en ik kwam terug, dus ik ga niet dood".

Gedurende 6 maanden was ik erg ziek, werd 5 keer geopereerd en kreeg vele keren een bloedvergiftiging, maar overleefde.

Achtergrondinformatie:

Geslacht:    Vrouwelijk

Datum BDE:  Februari 1997

Was er een levensbedreigende gebeurtenis op het moment van de ervaring?    Ja   Ziekte  Operatie gerelateerd       Ik had een hartstilstand tijdens een operatie en men zei me, na mijn BDE, dat ik dood zou gaan aan septische shock, maar ik gind niet dood, ik bleef leven.

BDE elementen:

Hoe schat je de inhoud in van je ervaring?     Gemengd

Kan drugs of medicatie de ervaring beïnvloed hebben?   Nee    

Leek de ervaring op één of ander manier op een droom?   Nee, het was echt voor mij

De ervaring bevatte:   Uittreding (Uit-het-Lichaam) ervaring

Voelde je je afgescheiden van je lichaam?   Ja   Ik voelde dat mijn geest los was van mijn lichaam, want mijn geest verliet mijn lichaam.

Op welk moment tijdens je ervaring was je op je hoogste peil van bewustzijn en alertheid?     Ik voelde me heel alert.

Leek het alsof de tijd sneller of trager ging?   Alles leek ineens te gebeuren;  tijd leek te stoppen of verloor alle betekenis   Ik voelde dat ik in een andere diemensie was. Ik voelde dat ik in de hemel was.

Vergelijk je gehoor tijdens de ervaring tegenover je alledaags gehoor die je had net vóór het moment van de ervaring.   Ik hoorde alleen de "boem" toen mijn geest mijn lichaam verliet en er weer terug inging. Ik hoorde de 3 stemmen in de tunnel en alle andere dingen leken via telepathie te gaan.

Ben je in of door een tunnel gegaan?   Ja  Ik kwam tot het midden van de tunnel maar toen ik verkoos terug naar aarde te komen, ging ik gelijk weg.

De ervaring bevatte:   Aanwezigheid van overledenen

Was je bewust van of ben je overleden (of levende) wezens tegengekomen?     Ja     Ik zag al die dode patienten waar ik voor gezorgd had als verpleegster, en ik zag mijn overleden vader, en ik zag het wezen in het midden van de tunnel, ik dacht dat dit Jezus was.

De ervaring bevatte:    Onaards licht

Heb je een onaards licht gezien?     Ja  Ik zag licht voor de tunnel, het leek op een gigantische spot, het nam alle pijn weg en gaf pure liefde.

Leek het alsof je een andere, onaardse wereld binnendrong?    Een duidelijk mystiek of onaards gebied

Welke emoties voelde je tijdens de ervaring?     Eerst was ik bang maar toen opgetogen en getroost.

De ervaring bevatte:    Speciale kennis of doel

Leek je opeens alles te verstaan?     Alles over het universum     Ik voelde dat ik het geheim van het universum had gevonden: grenzeloos lief te hebben, zonder maatstaf.

De ervaring bevatte:   Bewustwording van gebeurtenissen uit het verleden in je leven

Heb je beelden gezien uit je verleden?   Ik zag mijn hele leven aan me voorbij gaan, alle goede en slechte ervaringen. Ik leerde dat we vooral moeten liefhebben in dit leven. Wij zijn, door onze akties, verantwoordelijk door onze minuut-per-minuut respons naar elkaar en onze levens zijn zo enorm afhankelijk van elkaar, en een enkel leven is heel belangrijk in de cyclus van het leven. Ik leerde dat zelfdoding de onvergeeflijke zonde tegen de mensheid is omdat het leven zo bijzonder is, en vereerd moet worden, en niet voor zelfsprekend worden genomen. Lijden is noodzakelijk om verlichting te bereiken, en wij zijn vooral op aarde om lief te hebben en lief te worden gehad. Ik leerde dat een simpele lach, een aardig woord of erkenning iemands leven kan veranderen. Ik kreeg de gave van inzicht, visies en spirituele bewustwording van alles waar het universum uit bestaat.

Waren er beelden uit de toekomst?    Beelden van de toekomst van de wereld     Ik werd er bewust van gemaakt dat ik deze beproeving zou overleven.

Kwam je aan een obstakel of een fysieke structuur die je tegenhield?     Ja     Ik zag mezelf deze aarde verlaten en een andere plaats binnengaan, waar ik nooit eerder was geweest.

Kwam je aan een grens of een punt waar je niet meer kon terugkeren?   Ik kwam aan een barriere waar ik geen toegang kreeg om verder te gaan; ik werd teruggezonden tegen mijn zin.   Ik kreeg de keuze om te blijven of te gaan en ik voelde het trekken van mijn familie om terug in mijn lichaam te komen, dus ik verkoos om terug te gaan.

God, Spiritueel en Religie:

Wat was je godsdienst vóór je ervaring?     Onduidelijk   

Welke godsdienst beoefen je nu?     Vrij  

Veranderden je waarden en overtuigingen door de ervaring?    Ja    Mijn hele perceptie over het leven is positief veranderd.

De ervaring bevatte:   Aanwezigheid van onaardse wezens

In verband met onze levens op Aarde niet gerelateerd aan godsdienst:

Veranderingen in je leven na je BDE:     Toegenomen

Wat is er veranderd in je leven na je ervaring?   Ik ben me acuut bewust van het lijden van andere mensen, als ze pijn hebben of getroost moeten worden, en ik kan hun harten raken.

Zijn je relaties specifiek veranderd door je ervaring?   Het kan helpen of in de wegstaan, afhankelijk van het inzicht dat ik krijg van de mensen om mij heen. Ik heb een diepere toewijding aan God en ik werk nog steeds als verpleegster.

Na de BDE: 

Ben je psychisch veranderd door je ervaring?     Toegenomen gevoeligheid, helende of psychische gaves

Zijn je gevoelens veranderd door je ervaring?     Gevoelens over familie, vrienden of de maatschappij

Is je angst voor de dood veranderd door je ervaring?     Gevoelens over de dood

Is je levensdoel veranderd door je ervaring?     Gevoel van doel in het leven

Was de ervaring moeilijk te verwoorden?     Nee    

Heb je helderziende, ongewone of andere speciale gaven gekregen na je ervaring die je niet had vóór je ervaring?     Ja     Ik kan soms gedachten lezen, ik heb inzichten in andere mensen – goed en slecht. De elektrische geleiding van mijn lichaam is veranderd; als ik erg boos ben, word ik opgesloten in mijn auto, kopieermachines worden wild. Ik kan geen horloges dragen, want ze stoppen. Ik heb visies gehad die uitkwamen. Ik kan soms met overledenen communiceren. Ik heb onderscheidend inzicht. In het begin werd ik onrustig in grote menigtes, want hun energie ontregelde mij.

Is er één of zijn er verschillende delen van je ervaring die meer betekenis heeft/hebben voor jou?      Het beste gedeelte is dat ik weet dat er leven na de dood is, het ergste is dat ik nu anders ben, en ik voel me soms eenzaam, alsof ik er niet meer bijhoor.

Heb je ooit deze ervaring gedeeld met anderen?     Ja     Na mijn ervaring kwam er vele mensen me opzoeken om er meer over te horen, en velen zeiden dat ze diep veranderd waren. Sommigen waren skeptsich. Sommige mensen hebben een diepere toewijding aan het liefhebben van anderen.

Heeft er ooits iets in je leven je hetzelfde gevoel gegeven als jouw ervaring?     Nee  

Is er nog iets dat je wil toevoegen over je ervaring?     Dit is echt gebeurd en ik ben voorgoed veranderd.