NDERF Home Page Aktuelle NDO'er Del din NDO

    Traci NDO    Beskrivelse af oplevelsen:

Jeg var 16 år gammel. Jeg husker at jeg gik hen til bilen men jeg kan ikke huske at jeg steg ind i den. Vi kørte, da vi var ca. ti minutter borte fra vores destination, skete ulykken.

Et split sekunds sort, der var hurtigt hvidt lys, lyd (brum)  strømmende (som vind)  - meget hurtigere end jeg havde forstillet mig fra læsningen andres beretning om en tunnel, men det beskriver det. Derefter totalt mørke men ikke som et mørke der forhindre øjnene i at se, for vi behøver ikke øjne her. Mørke er blot et ord der skal beskrive "intetheden" ( af mulighed, af mangel på begrænsning, fuldstændig helhed), hvor der ikke er nogen grund til at se. Jeg forstår at alt er godt, og dette  er langt mere virkeligt, smukt, fornuftigt, og kærligt end den materielle verden som jeg førhen troede var "livet"

Jeg ved at det ikke gør nogen forskel om jeg vender tilbage til min krop - det er her jeg udskiller mig selv i tanke form fra den "naturlige helhed". Der er en krop og jeg retter kort med forsæt min opmærksomhed  mod larmen og aktiviterne der foregår nedenunder, hvor der er folk der farer omkring i tilstande af ekstremt oprør. Jeg mærker ingen forbundethed - selv ikke til mine venner i bilen - jeg kære mig ikke engang om omfanget af deres tilskabdekomst - jeg ved at der en mulighed - til bare at fortsætte og ikke vende tilbage.

Da jeg fokusere på spørgsmålet om at vende tilbage eller ikke, adskiller jeg mig fra hvad jeg nu kan beskrive "naturlig helhed" eller "himmel lignende essens" - det er her tankevirksomheden antager sprogform - jeg begynder at snævre ind, specificere, begrænse fokus til hvad kan forstås som "normal" sammenhæng. Der er ingen værdi ansættelse eller fornemmelse af formål, og jeg er ikke rigtig sikker på hvorfor jeg beslutter at vende tilbage - det er som om jeg allerede forstår på et niveau hvor dialog  ikke fordres, så jeg behøver ikke at gå igennem processen med at få en forklaring.

Det sker omkring  det tidspunkt de bære mig ind i ambulancen. Jeg begynder lidt efter lidt igen at associere med min krop og nogle få timer sener interagerer jeg igen med den. Det var et år sener, efter meget fjolleri, at jeg gearede tilstrækkeligt ned til at begynde at få hoved og hale på det hele.

Baggrundsoplysninger:

Køn:    Kvinde

Datoen NDO'en fandt sted:  January 1985

Var der en livstruende begivenhe2d forbundet med oplevelsen den gang den fandt sted?   Ulykke        Jeg blev kastet fra bagsædet af en folkevogn gennem forruden da den med 65 kilometer i timen, kolliderede frontalt med en større bil. Jeg var bevidstløs i adskillige timer.

NDO Elementerne:

Hvordan ser du på din oplevelses indhold?     Positivt

Er der drugs eller medikamenter der kan have påvirket oplevelsen?   Nej      

Var din oplevelse på nogen måde drømmeagtig?   Den var drømmeagtig for så vidt den ikke var begrænset af de fysiske teorier der for tiden er accepteret. Den var meget klarer end en drøm - eller end normal "vågen" tid for den sags skyld.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Ud-af-kroppen-oplevelse

Følte du dig adskilt fra kroppen?   Ja   Jeg var klar over at jeg var fuldstændig uafhængig af form, og jeg var istand til at se min krop og den fysiske verden når jeg ønskede fra ca. toenhalv meter over jorden.

På hvilket tidspunkt under oplevelsen var du på dit højeste niveau af bevidsthed og årvågenhed?     Fysisk set var jeg "bevidstløs" og jeg var ikke særlig optaget af hvad der skete med min krop. Jeg var bevidst om redningsfolkne og senere hen de hospitalsansatte, familiemedlemmer og venner. Men de var ikke så vigtige. Jeg var meget klar - det modsatte af forvirret. Jeg var ubesværet af det fysiske, ved det vi kunne kalde "tankeprocesser" og havde fuldstændig forståelse.

Var det som om tiden gik hurtigere eller langsommere?   Alt syntes at ske på samme gang; eller tiden gik i stå eller begrebet tid mistede al mening.    Ikke forandret - men jeg kom til at forstå dem bedre. Tid er relativ, rum er uendeligt og mere komplekst end vores sind kan begribe.

Giv en sammenligning af din hørelse under oplevelsen med din hørelse lige inden oplevelsen fandt sted.   Jeg forstod lyde og støj men jeg hørte det ikke - den enste lyd jeg synes at have hørt på den måde jeg sædvanligvis hører var det sus der kom når jeg gik ind og ud.  

Var det som om du var tilstede til ting der skete andre steder, som skete det ved ESP?   Overstående forklaring er så tæt på jeg kan komme på en beskrivelse.

Gled du ind i eller gennem en tunnel?  Ved ikke  Mere som at undslippe gennem en tunnel - som at komme op fra en dyb neddykning  i vand, men meget meget hurtigt og så noget tilsvarende når jeg vendte tilbage, men mere gradvist og tragtagtigt - som at synke ned uden afgrænsniger.

Mødte du eller blev du vidende om afdøde (eller levende) væsner?     Nej     Der var ikke nogen former eller adskillelser der skaber væsner, men jeg var ikke alene for jeg var et med alt. Jeg mærkede ingen tilstedeværelse af slægtninge som var døde eller af en Gud, men jeg var ikke seperart fra dem. Jeg ved at hvis jeg havde haft brug for noget - koncept, form og kommunikation - kunne det blive mit at opleve, men der var ikke brug for noget.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Tomrum

Hvad oplevelsen inkluderede:   Mørke

Hvad oplevelsen inkluderede:    Ikke-jordisk lys

Så du et ikke jordisk lys?     Ja  Hvidt associerede med tunnel sagen. Sort associerede med mig selv uden form. Mørkeblåt associerede med enhed. Alle farver (regnbue) var der hvis der var brug for dem.

Hvilke følelser følte du i løbet af oplevelsen?     Ro, hverken lykke eller sørgmodighed, accept, fred, og kærlighed uden binding.

Hvad oplevelsen inkluderede:    Særlig indsigt eller formål

Var det pludselig som om du forstod alting?     Alt om universet     Det var som om jeg var en del af en stor computer med filer i som kunne forklare alt, og alt hvad der krævedes var at jeg kiggede, men fordi jeg vidste det, havde jeg ikke brug for at kigge.

Den universelle orden er kærlighed og fred.

Vore nuværende oplevelser afhænger af vores tidliger oplevelser, og vores fremtidige oplevelser afhænger vores nuværende oplevelser, men det der huser alt dette er kærlighedsenergien som er livets grundlag.

Denne kærlighedsenergi hverken skades eller bliver hjulpet af noget materielt.

Jeg kan ikke se noget andet formål end at elske og forsøge at lindre andres smerte - og jeg har brugt mange mange år på at på dette her - jeg undrer mig over at jeg ikke så mig mere omkring mens jeg var der, istedet for at jeg forsøger at regne det altsammen ud nu (hvor det er blevet sløret af mig selv) .

Kom scener fra din fortid tilbage til dig?  

Det er som om der ikke var nok af konsekvens til at gennemgå, siden jeg stadig var et barn (16 år) - skønt jeg næppe ville have accepteret det på det tidspunkt. Jeg forstod hvad jeg nu ville kalde karma - effekten af vores krop, tale og sind er hvad vi oplever, men der var ikke nogen formel gennemgang. Det ville dog ikke overraske mig hvis der en gennemgang næste gang.  

Kom der scener fra fremtiden til dig?     Scener fra verdens fremtid     Jeg følte at jeg med lethed kunne have vidst hvad jeg ville. På et tidspunkt inden, og et par gange siden har jeg haft drømme oplevelser der adskilte sig normale drømme, som relaterede til fremtidige, eller tilbagevendene traumatiske begivenheder.

Hvad oplevelsen inkluderede:   En form for grænse eller afgrænsning hvorfra der ikke er nogen vej tilbage

Kom du til en grænse eller begrænsende fysisk struktur?    Ja     Jeg var nød til at vælge om jeg skulle vende tilbage eller fortsætte, og var begrænset af det valg.

Kom du til en grænse eller tærskel hvorfra der ikke var nogen vej tilbage?   Som oven over.

Gud, Åndelighed og Religion:

Hvad var din religion inden oplevelsen?     Ved ikke    ikke praktiserende  katolik

Hvad er din religion nu?   Buddhist- efter mange år uden noget.

Skete der en forandring af dine værdier og overbevisninger på grund af din oplevelse?    Ja   

Det har været en lang langsom proces at forstå. Jeg tilbragte temmelig mange år med at have for travlt til egentlig at bearbejde det, men den fundamentale kerne viden har altid været hos mig - nemlig at det at elske og hjælpe andre er alt hvad der betyder noget. Nu hvor jeg ikke længere forsøger at adskille liveet fra oplevelsen, og nu hvor jeg har en ramme i hvilken jeg kan fokusere på den, har jeg været i stand til arbejde hen imod at have et autentisk livsom annerkender og acceptere realiteten af hvad jeg oplevede. Det har bestemt primet mig til at acceptere ting der giver mening i denne sammenhæng og vide at de er rigtige.  

 

Angående vort jordiske liv ud over religion:

Forandringer i dit liv siden din NDO er følgende:     forøgede

Hvilken ændringer skete der i dit liv efter din oplevelse?   Jeg har ingen frygt, og skønt jeg hele tiden glemmer hvad der vigtigt, vil jeg almindeligvis ikke vedblive med at gøre noget som ikke er til nytte, så snart jeg er klar over at det er noget jeg gør.

Er dine forhold blevet forandret specifikt på grund af din oplevelse?   Jeg holdt op med at administrere et socialarbejdespogram da jdet gik op for mig at al min faren hid og did ikke var til så megen nytte som hvad jeg kunne opnå hvis jeg havde en bedre forståelse virkelighedens natur. Jeg har derfor studeret ved selvstudie i 5 år og har praktiseret tibetansk budhisme i det sidste halvandet. Jeg er langt mindre farlig end jeg plejede at være.

Efter NDO'en: 

Oplevede du forandringer i den arbejdssituation efter din oplevelse?    Job eller studier

Oplevede du en fysisk forandring på grund af din oplevelse?    Fysiske efter effekter

Oplevede du en psykisk forandringer på grund af din oplevelse?     Forøget følsomhed, healing eller psykiske evner.

Oplevede du at dine følelser forandrede sig på grund af din oplevelse?     Følelser om familie, venner og samfund.

Oplevede du at din dødsangst forandredes på grund af din oplevelse?     Følelser om døden.

Oplevede du at dit livs formål forandredes på grund af din oplevelse?     Fornemmelsen af et livsformål.

Var oplevelsen vanskelig at udtrykke med ord?   Ord kunne ikke udtrykke oplevelsen og der gik mange år inden mit sind var klar til at "navngive" hvad der skete - ordene jeg plejede at bruge til at fortælle om det forblev de samme, men klarheden uddybedes da jeg havde en sammenhæng og et sprog jeg delte med andre - men stadigvæk ord kommer ikke i nærheden af at udtrykke....

Har du fået nogen psykiske, ikke almindelige eller specielle evner efter din oplevelse som du ikke havde før din oplevelse?    Ved ikke     Jeg er langt mere følsom og jeg er forandret for evigt. Jeg er og var ikke noget særligt.

Er der en eller flere dele af din oplevelse der er særligt meningsfuld for dig?     Der er ingen værste del - ja, altså det gjorde ondt og var ubehageligt da jeg vr tilbage igen, men freden jeg føler var mere end det værd.

Har du nogensinde delt denne oplevelse med andre?     Ja     Min mand, nogle få andre, en buddhist  bog diskussion, og en lama. Dere reaktioner er støttende og åbne. Jeg har haft enorm fordel af at italesætte oplevelsen og et spørgsmål åbnede ved en lejlighed for en dyb forståelse (om øjeblikket min bevidsthed skilte sig tilbage ind i "mit hele" i modsætning til "det hele). Men jeg er kun begyndtat åbne op.

Har noget på et eller andet tidspunkt i dit liv genskabt nogen del af oplevelsen.     Ja   Dele or ligheder er blevet oplevet mange gange, under mange omstændigheder, men intet så ubesværet.

Er der nogen andre spørgsmål vi kunne spørge om, som ville hjælpe dig med at kommunikere din oplevelse?     Jeg er stadig i gang med at forstå min oplevelse, og jeg ved at jeg vil fortsætte med at udforske den - hvis jeg vidste hvad jeg skulle spørge om ville jeg gøre det., men jeg værdsætter jeres arbejde, og vil gerne. hjælpe på alle måde jeg kan.