NDERF Home Page Aktuelle NDO'er Del din NDO

 Kelly NDO


Beskrivelse Af Oplevelsen:

Skønt det er 5 år siden, husker jeg det, som var det i går. Jeg havde denne fornemmelse ,som om noget eller nogen hev mig ned - prøvede at trække mig ned under hospitalssengen. Der var meget mørkt i rummet. Der var et vindue med udsigt over byen udenfor, men da jeg forsøgte at se på det, var alting sort.

Så hørte jeg en lyd, der lød som vingeslag fra et par store vinger. Jeg havde stadig følelsen af at blive trukket ned, og det var overvædende. Jeg så mig selv i sengen. Jeg var ca. 30 cm over min krop. Jeg hørte en meget dyb tone. Jeg så ned mod mine fødder og så et væsen der. Jeg følte at negative følelser omhyllede mig. Væsnet så på mig med sine røde øjne og store vinger. Væsnet åbnede sine vinger og de fyldte hele rummet.

Det sagde: "Vi behøver dig og de kræfter du har."

Jeg så mig selv ryste på hovedet, idet jeg fortalte det, at jeg havde alt for meget at leve for. Jeg havde to små børn, der skulle opfostres, og ingen magter i denne verden eller nogen anden for den sags skyld, skulle tage mig bort fra mine børn. På det tidspunkt blev følelsen af at blive suget ned stærkere, og jeg vedblev at forsøge at bekæmpe den. Det føltes, som om jeg kæmpede i meget lang tid, men det næste jeg kan huske er, at en sygeplejerske stod ved min seng og prøvede at vække mig ved at råbe mit navn.

Dette sket tre nætter i træk. Hver nat så jeg dette store væsen. Hver nat bekæmpede jeg ham med al den styrke, jeg besad på det tidspunkt. Det var som om væsnet vidste, at jeg var svag, og at det var derfor han kom, for at se om jeg kunne kæmpe.

 

Baggrundsoplysninger:

Køn:    Kvinde

Datoen NDO'en fandt sted:  5 Maj, 1995, 6 Maj, 1995, 7 Maj, 1995

Var der en livstruende begivenhed forbundet med oplevelsen den gang den fandt sted?    Ja   Sygdom  I forbindelse med operation  Hjertetilfælde     Der blev pillet ved vagal(??) nerven i min hjerne under en hjerne operation, og det forårsagede at min hjerterytme faldt til et truende niveau, da jeg faldt i dyb søvn. Vagalnerven i min hjerne fungerede forkert og medførte at mit hjerte holdt op med at slå, når jeg var i dyb søvn.

NDO Elementerne:

Hvordan ser du på din oplevelses indhold?     Positive

Er der drugs eller medikamenter der kan have påvirket oplevelsen?   Ved ikke    Jeg er ikke sikker på om hvorvidt de havde mig på Demorol på det tidspunkt, men siden da har jeg fået Demorol uden at noget lignende fandt sted.

Var din oplevelse på nogen måde drømmeagtig?   Nej

Hvad oplevelsen inkluderede:   Ud-af-kroppen-oplevelse

Følte du dig adskilt fra kroppen?   Ja   Den første nat så jeg ned på min krop. Jeg var kun omkring 30 cm over den.

På hvilket tidspunkt under oplevelsen var du på dit højeste niveau af bevidsthed og årvågenhed?     Jeg tror jeg var bevidstløs den første nat, og den anden og tredje nat var min hjerterytme faldet til et faretruende lavt niveau.

Var det som om tiden gik hurtigere eller langsommere?   Alt syntes at ske på samme gang; eller tiden gik i stå eller begrebet tid mistede al mening.   Jeg vidste hvor jeg var. Det er ikke noget, jeg nogensinde har oplevet før dette.

Giv en sammenligning af din hørelse under oplevelsen med din hørelse lige inden oplevelsen fandt sted.   Ja  

Gled du ind i eller gennem en tunnel?  Nej 

Mødte du eller blev du vidende om afdøde (eller levende) væsner?     Ja     Væsnet var ren ondskab det var negativt. Jeg kendte ikke væsnet, og det kommunikerede til mig at det ønskede mig for min magt og styrke.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Mørke

Så du et ikke jordisk lys?     Nej 

Var det som om du trådte ind i en anden, ikke jordisk verden?    Nej

Hvad oplevelsen inkluderede:    Stærk emotionel stemning

Hvilke følelser følte du i løbet af oplevelsen?     Frygt og styrke

Hvad oplevelsen inkluderede:    Særlig indsigt eller formål

Var det pludselig som om du forstod alting?     Alt om universet     Efter oplevelsen vidste jeg, at jeg havde en eller anden slags kraft, noget der var meget specielt, den kraft hjalp mig komme gennem helbredelsen af mine medicinske problemer og fik mig til at ændre den måde jeg tænkte på religion.

Kom der scener fra fremtiden til dig?     Nej    

Kom du til en grænse eller begrænsende fysisk struktur?    Nej

Kom du til en grænse eller tærskel hvorfra der ikke var nogen vej tilbage?   Jeg kom til en barriere som det ikke var mig tilladt at overskride; eller jeg blev sendt tilbage imod min vilje.   Jeg vidste at jeg vendte tilbage til min krop da jeg følte plejeren trække i min arm, idet hun råbte mit navn og sagde: "Kan du høre mig?"

Gud, Åndelighed og Religion:

Hvad var din religion inden oplevelsen?     Ved ikke    Jeg er født og opvokset i en streng romersk katolsk familie.

Hvilken betydning tillægger du dit religiøse/spirituelle liv efter din oplevelse?     Liberal   Wiccan High Priestess

Skete der en forandring af dine værdier og overbevisninger på grund af din oplevelse?    Ja    Jeg gik fra at være gift og gå i kirke i en romersk katolsk kirke hver søndag,til at forandre min tro fuldstændigt. Jeg er nu en Wiccan High Priestess

Hvad oplevelsen inkluderede:   Tilstedeværelse af ikke-jordiske væsener

Angående vort jordiske liv ud over religion:

Forandringer i dit liv siden din NDO er følgende:     Forøgelse

Hvilken ændringer skete der i dit liv efter din oplevelse?   Jeg føler at jeg ved noget som gennemsnitsmennesket ikke gør. Jeg føler mig i fred med mig selv, og det liv jeg lever, og er tilfreds med alt det jeg har og ønsker mig ingen materielle ting, sådan som jeg gjorde tidligere.

Er dine forhold blevet forandret specifikt på grund af din oplevelse?   Min mand er meget kærlig, og han har også forandret sin religion, mine børn praktisere også Wicca. I mit dagligliv er jeg meget lykkeligere, for jeg ved at jeg har styrke til at gå gennem så at sige alt. Hvad min karriere angår så ser jeg frem til at virkeliggøre en drøm jeg nu har haft i omkring fire år, og jeg vil gerne åbne en new age religiøs butik.

Efter NDO'en: 

Oplevede du forandringer i den arbejdssituation efter din oplevelse?    Job eller studier

Oplevede du en psykisk forandringer på grund af din oplevelse?     Forøget sensibilitet, helende eller psykiske evner

Oplevede du at dine følelser forandrede sig på grund af din oplevelse?     Følelser om familie, venner, og samfund

Oplevede du at dit livs formål forandredes på grund af din oplevelse?     En fornemmelse af formål med livet

Var oplevelsen vanskelig at beskrive med ord?     Nej    

Har du fået nogen psykiske, ikke almindelige eller specielle evner efter din oplevelse som du ikke havde før din oplevelse?    Ja     Jeg føler at jeg har meget større kræfter inde i mig selv. Jeg ved, hvem og hvad jeg er. Jeg har kraften til at se forandringer omkring mig. Jeg kan se på folks auraer, og se hvad de er, før jeg så meget som taler med dem

Frygten og skyldfølelsen var slem i et par måneder, og så var den bedste del at blive klar over, at jeg havde en gave og at jeg skulle begynde at bruge den. Siden da har jeg aldrig fortrudt oplevelsen.

Har du nogensinde delt denne oplevelse med andre?     Ja     Mine børn og min mand, min mor og to nære venner. Jeg tror de var påvirket af min oplevelse, og jeg siger til dem, at døden er noget de ikke skal frygte men omfavne, for det gør os stærkere.

Har noget på et eller andet tidspunkt i dit liv genskabt nogen del af oplevelsen.     Ja   Til tider når jeg er sløj og føler mig syg, føler jeg af og til den følelse af at blive suget ned, der kommer fra jorden. Så læner jeg mig tilbage og tænker på alt de positive ting, jeg har, og følelsen synes at forsvinde.

Er der ellers noget du vil tilføje om din oplevelse?     Oplevelsen forandrede mit liv og livet for dem omkring mig til det bedre. Selv om det var en negative en, fortsætter og vedbliver forandringerne den afstedkom at være meget stærke.