NDERF Home Page Aktuelle NDO'er Del din NDO

David O NDO


Beskrivelse Af Oplevelsen:

Rejse fortæller hele oplevelsen.  Se den på:   http://www.amazon.com/Soul-Bared-Metaphysical-Journey-ebook/dp/B00BOEXY5E/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1368635545&sr=1-2&keywords=david+oakford

Der er en profil for min oplevelse på: www.near-death.com/oakford.html.

 

Kort fortalt så fik jeg en overdosis af hvad jeg troede var THC, men som rent faktisk var PCP iblandet rottegift. Jeg var til et selskab, som jeg holdt for venner, fordi jeg havde til hensigt at forlade byen og helbrede mig selv, for hvad jeg sener fandt ud af var en klinisk depression. Jeg bad Gud om hjælp, efter at jeg blev klar over, at min sjæl havde forladt min krop, og et lysvæsen kom til mig for at hjælpe mig. Dette væsen vidste alt om mig og tilbød at hjælpe mig med at huske, hvem jeg er.

Dette væsen hjalp mig med at huske, hvordan man rejser i åndernes verden. Vi tog til Egypten, hvor jeg blev vist fortiden og nutiden, der eksisterede som et. Jeg fik forklaret pyramidernes funktion såvel som en begivenhed fra et bestemt tidligere liv, som relaterede til min nuværende mission. Meget af hvad jeg blev vist, forstår jeg ikke og kan ikke huske. Efter Egypten drog vi rundt om planeten til de Forenende Stater. Undervejs så jeg specielle steder på planeten, som var uløseligt knyttet til dens energier. Jeg forstod hvordan menneskers tanker og handlinger indvirker på planetens energier. Jeg blev forevist ånder der var fortabt, og ånder som forsøgte at hjælpe dem mod lyset. Jeg blev vist  menneskers auraer såvel som vores planets og blev forklaret deres formål. Vi tog til Månen, og jeg fik fortalt dens formål. Jeg så Jordens aura fra Månen. Jeg fik at vide, at vores jord faktisk blev kaldt Gaia. Jeg kom til et sted, som jeg tror var Gaia i begyndelsen.

 

Vi rejste derefter til en stjerne, som jeg udvalgte, og jeg ville gerne ind i den men blev frarådet det, fordi væsnet jeg var sammen med ønskede, at jeg skulle være helt rede, inden jeg entrede. På vej til stjernen kom vi forbi alle planeterne i vores solsystem. Jeg så ånds liv på hver planet og blev fortalt, at hver af dem var steder, hvor forskellige aspekter af åndens udvikling foregår.   

Jeg mødte et i sandhed  overvældende lysvæsen, som jeg tog for at være Jesus. Han tog mig ind til sig, og alt hvad jeg kan huske han sagde var: "Sig til dem, at de skal elske hverandre"

Efter jeg var sammen med det ene væsen, så jeg alle planeterne i fuld farve og lyd, alle på række. Jeg kunne høre deres energier, føle og se deres auraer.

Efter det tog mit ledsagende væsen mig med til et sted i skyggen af Gaia. Stedet var en stor ånde by, som var en slags servicecenter for ånder. Jeg så sjæle af mennesker og dyr der kom til og fra Gaia. Jeg blev ledt til en bygning, hvor jeg mødte en ånd, der kendte mig, og spurgte hvordan det gik mig på Gaia, og som gav mig kærlige råd, som jeg ikke husker. Jeg blev så taget til en stor bygning, som var enorm og speciel. Jeg genkendte bygningen.

Jeg blev bedt om at vente på en bænk, mens min ledsager trådte gennem et sæt dobbeltdøre. Jeg mindedes bænken og dobbeltdøren fra tidligere. Efter en stund kom min ledsager ud og sagde, at jeg skulle gå ind. Han formanede mig om at være sanddru over for forsamlingen af væsner indenfor, og sagde at jeg ikke skulle bekymre mig. Jeg gik indenfor og så en gruppe væsner, som jeg genkendte. Disse væsner viste mig mit liv, fra tidspunktet jeg valgte mine forældre, til tidspunktet hvor jeg døde. De spurgte mig, om jeg havde influeret flest sjæle positivt eller negativt. Jeg sagde negativt, men jeg overvejede at lyve for dem, fordi jeg vidste, at min fremtid afhang af mit svar. Jeg ønskede at forblive på dette sted, på grund af den kærlighed jeg mærkede der. Det føltes rigtigt, som om jeg var hjemme.

Selvfølgelig kendte væsenerne mine tanker. Jeg fik at vide at jeg kunne blive, hvis jeg gerne ville, men at mit engagement stadig skulle opfyldes lige meget hvad jeg valgte at gøre. De mindede mig om at hvis jeg blev, ville min vækst ske langsommere, og at jeg måske gjorde bedst i at vende tilbage til Gaia, således at jeg kunne blive tidligere færdig. Jeg prøvede at argumentere for mit synspunkt men til ingen verdens nytte. Jeg blev bedt om at forlade rummet

Mit ledsagende væsen mødte mig udenfor, og spurgte mig hvordan det var gået. Jeg fortalte ham det, og han rådede mig til at træffe en velovervejet beslutning. Han tog mig med til et sted med en have og overlod mig til mig selv, så jeg kunne tænke. Jeg bad ham om at komme tilbage, så jeg kunne stille spørgsmål. Jeg spurgte ham om hvorledes mit liv ville forme sig, hvis jeg vendte tilbage, og han viste mig adskillige ting, jeg ville udrette. Han forklarede mig vigtigheden af de børn, det var nødvendigt, at jeg bragte til Gaia, og udpegede et af børnene som uundværligt for Gaias fremtid.

Efter alt jeg var blevet vist, besluttede jeg, at mine tanker var selviske og ikke til Universets bedste, og jeg samtykkede i at vende tilbage til Gaia. Min ledsager bragte mig til en flod, rørte ved hvad der ville blive til mine læber, og sagde at hvis jeg sprang i floden, ville jeg finde vej tilbage til min krop. Jeg sprang i og kom tilbage hertil.

Der er meget mere til denne historie, og derfor skriver jeg en bog om det. Jeg anbefaler varmt at man læser min oplevelses profil på "near-death. com" hjemmesiden, fordi den fortæller historien på en bedre måde.

 

 

Baggrundsoplysninger:

Køn:    Mand

Datoen NDO'en fandt sted Juni 1978

Var der en livstruende begivenhed forbundet med oplevelsen den gang den fandt sted?    Ja   Ulykke    Utilsigtet overdosis af PCP opblandet med rottegift. (sniffet som kokain)  Jeg fik en overdosis der bestemt var livstruende.

NDO Elementerne:

Hvordan ser du på din oplevelses indhold?     Blandet

Er der drugs eller medikamenter der kan have påvirket oplevelsen?   Ved ikke   Usikker. Jeg tror at stoffet tog livet af mig, men at det ikke var en faktor i selve oplevlsen.

Var din oplevelse på nogen måde drømmeagtig?   Nej.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Ud-af-kroppen-oplevelse

Følte du dig adskilt fra kroppen?   Ja   Jeg så min krop sidde på en stol og kunne ikke komme ind i den.

På hvilket tidspunkt under oplevelsen var du på dit højeste niveau af bevidsthed og årvågenhed?     Jeg var lysvågen hele tiden.

Var det som om tiden gik hurtigere eller langsommere?   Alt syntes at ske på samme gang; eller tiden gik i stå eller begrebet tid mistede al mening.   I egypten så jeg fortid og nutid som et.

Giv en sammenligning af din hørelse under oplevelsen med din hørelse lige inden oplevelsen fandt sted.   Jeg hørte planeternes energi, og jeg hørte den sang min krop frembringer, det var som en smuk sang der langsomt forsvandt. Jeg hørte mine organer synge og så tone bort.

Var det som om du var tilstede til ting der skete andre steder, som skete det ved ESP?   Jeg fik at vide, at en af mine venner ville dø i et biluheld grundet spirituskørsel, og det skete et par måneder senere. Jeg har læst om ting i bøger, der har bekræftet indsigter, jeg fik i løbet af min oplevelse.

Gled du ind i eller gennem en tunnel?  Ved ikke  Jeg kan have været i en tunnel, lige efter jeg besvimede.

Mødte du eller blev du vidende om afdøde (eller levende) væsner?     Ja     Jeg så mange åndevæsner på Gaia, og i hvad jeg mener var himlen. Der var nogen jeg kendte, og andre jeg ikke kendte. Jeg så ikke nogen, jeg kendte fra min nuværende livstid.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Tomrum

Hvad oplevelsen inkluderede:    Ikke-jordisk lys

Så du et ikke jordisk lys?     Ja  Jeg tror, lyset jeg så, var den stjerne, vi tog op til.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Et ujordisk landskab eller by

Var det som om du trådte ind i en anden, ikke jordisk verden?    En helt klart mystisk eller ikke jordisk verden.

Hvad oplevelsen inkluderede:    Stærk emotionel stemning

Hvilke følelser følte du i løbet af oplevelsen?     Jeg følte umådelig kærlighed, som jeg ikke kan beskrive.

Hvad oplevelsen inkluderede:    Særlig indsigt eller formål

Var det pludselig som om du forstod alting?     Alt om universet     Jeg forstod alt hvad jeg blev vist, når det blev mig vist. Det er min forståelse, at vi er her for at glæde os over denne planet og lære at udvikle os til at være kærlighed.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Bevidsthed om tidligere begivenheder i dit liv

Kom scener fra din fortid tilbage til dig?    Jeg så min barndom og følte de følelser, mine handlinger forårsagede i andre. Jeg lærte at mange af de ting, jeg troede, jeg gjorde "galt", ikke nødvendigvis var forkerte. Jeg lærte også om muligheder for at elske andre, som jeg forpassede. Jeg lærte, at lige meget hvad der er blevet gjort mod mig, så hører der mere med til historien, som mit ego ikke ser og forstår. Mit livstilbageblik har hjulpet, for jeg tager mere hensyn til andres følelser, når jeg handler.

Kom der scener fra fremtiden til dig?     Scener fra verdens fremtid     Jeg så mange ting, som ville ske i mit personlige liv. Jeg vidste at jeg ville få vanskeligheder i mit ægteskab og med min karriere. Meget af hvad jeg blev vist er blevet virkelighed, indtil videre.

Hvad oplevelsen inkluderede:   En form for grænse eller afgrænsning hvorfra der ikke er nogen vej tilbage

Kom du til en grænse eller begrænsende fysisk struktur?    Ja     Jeg kom til en stjerne jeg ikke kunne komme ind i.

Kom du til en grænse eller tærskel hvorfra der ikke var nogen vej tilbage?   Jeg kom til en barriere som det ikke var mig tilladt at overskride; eller jeg blev sendt tilbage imod min vilje.   Jeg tog beslutningen. Det er den vanskeligste beslutning jeg nogensinde har taget. Det var vanskeligt, indtil jeg lærte værdien af at være til nytte for andre. Det var svært at sluge mit ego og tage en beslutning om at hjælpe andre. 

Gud, Åndelighed og Religion:

Hvad var din religion inden oplevelsen?     Ved ikke    Jeg var bekræftet, men ekskommunikeret Lutheraner, der troede på Gud, men var skeptisk med hensyn til religionens egen hensigt. Jeg følte, at kirken jeg tilhørte var penge orienteret og fuld af negativitet.

Hvad er din religion nu?   Jeg har egentlig ingen specifik tro, jeg bruger, hvad mit hjerte fortæller mig at bruge fra alle religioner. Hvis beskeden jeg hører, har en  universel tone og en natur der er positiv nok til at frembringe en positiv vibration, bruger jeg det.

Skete der en forandring af dine værdier og overbevisninger på grund af din oplevelse?    Ja    Jeg er noget mere tolerant over for andre menneskers tro, men jeg var nødt til at udvikle den evne over tid. Oplevelsen indebar ikke en trylle nøgle til at ordne alle ting, men den har peget hen mod værktøjer, jeg kan bruge til at lære ting selv.

Hvad oplevelsen inkluderede:   Tilstedeværelse af ikke-jordiske væsener

Angående vort jordiske liv ud over religion:

Forandringer i dit liv siden din NDO er følgende:     Forøgelse

Hvilken ændringer skete der i dit liv efter din oplevelse?   Jeg har i lang tid troet, at jeg var vanvittig. Jeg påtog mig at arbejde på mine barndomsproblemer, således at jeg kunne blive fri til at berette min historie. Var det ikke for oplevelsen, ville jeg med stor sandsynlighed være enten død eller i fængsel.

Er dine forhold blevet forandret specifikt på grund af din oplevelse?   Jeg har det virkeligt svært med negativitet, hvilket ikke er meget bevendt, når jeg er sammen med mennesker, der vælger at være negative. Jeg er uddannet revisor og kunne tjene gode penge på den måde, men foretrækker ikke at hoppe på den vogn på grund af min opfattelse af grådighed, og alt hvad det giver ophav til. Mit dagligliv er påvirket ,fordi jeg er besat af at dele hvad jeg er blevet vist. Det ses i mit personlige liv, såvel som i min karriere.

Efter NDO'en: 

Oplevede du forandringer i den arbejdssituation efter din oplevelse?    Job eller studier

Oplevede du at dine følelser forandrede sig på grund af din oplevelse?     Følelser om familie,venner eller samfund.

Oplevede du at din dødsangst forandredes på grund af din oplevelse?     Følelser om døden

Oplevede du at dit livs formål forandredes på grund af din oplevelse?     Fornemmelse af livs formål

Var oplevelsen vanskelig at beskrive med ord?     Nej     Jeg kan let fortælle denne historie.

Har du fået nogen psykiske, ikke almindelige eller specielle evner efter din oplevelse som du ikke havde før din oplevelse?    Ved ikke     Min intuition er god. Jeg kunne sikkert blive en god "psychic" hvis jeg mente det var min opgave her i livet, og kunne vælge at udvikle det potentiale, jeg ved jeg har. Jeg føler faktisk at den slags evner er i alle.

Er der en eller flere dele af din oplevelse der er særligt meningsfuld for dig?     Den bedste del var at se og føle energierne fra det væsen, jeg føler var Jesus. Det næst bedste var at se og føle Gaia og de andre planeter.

Har du nogensinde delt denne oplevelse med andre?     Ja     I begyndelsen var andre folks reaktion vantro og løftede øjenbryn. Det var først da jeg begyndte at dele hvad der overgik mig  med folk i AOL's chat room, at jeg fik positive tilbagemeldinger og støtte til at dele, hvad der var sket.

Siden jeg skrev profilen som jeg satte på Kevin Williams hjemmeside, har jeg modtaget mere end 500 breve, der indeholder 98% positive kommentarer og taknemmelighed over, at jeg deler min historie med andre. Mange mennesker er blevet en smule mere kærlige og venlige, efter de har læst min historie.

Har noget på et eller andet tidspunkt i dit liv genskabt nogen del af oplevelsen.     Nej  

Er der ellers noget du vil tilføje om din oplevelse?     Der er mere til denne historie, end hvad der umiddelbart møder øjet. Det ville være bedst at tage direkte kontakt til mig, så jeg kan forklare.

Er der nogen andre spørgsmål vi kunne spørge om, som ville hjælpe dig med at kommunikere din oplevelse?    Der er så mange spørgsmål involveret i en oplevelse som min, det ville nok være bedre at tale med mig om det. Alt i alt, fandt jeg dog spørgeskemaet ret grundigt.