NDERF Home Page Aktuální PBS Sdílení PBS

    Renata W PBS    


Popište Zkušenosti:

Po převezení sanitkou do nemocnice, mě lékař nechal sedět na chodbě dlouhý čas. Byl se mnou můj manžel a divil se, proč jim to tak trvá. Nakonec mě uložili na pokoji a napíchali do mě různé jehly a hadičky. Co v nich bylo, nevím, ale když mě do nemocnice převezli, měla jsem glykemii kolem 5, ještě téhož večera jsem měla klinickou smrt v důsledku faktu, že moje glykemie v tu dobu byla už 56. Podle laboratoře v krvi nebyly žádné minerály a hustota krve byla skoro jako sirup. Celkově jsem měla srdeční zástavu 3x, ale až po té třetí jsem se neprobudila hned po resuscitaci, celkově ta trvala asi 5 minut, srdeční puls pak naskočil, nicméně já jsem pak další skoro 2 týdny byla v komatu. Vlastně jsem si fakt, co vše jsem viděla, vybavila až poté, co jsem se z komatu probrala a potkala v nemocnici paní, kterou jsem viděla jako spolupacientku, když jsem byla mimo. Ta mi začala líčit, jak jsem na tom byla špatně, co se mnou lékaři dělali a já jí na to řekla, že jsem to všechno viděla. Koukala na mě jako na blázna a řekla mi, že jsem to vidět nemohla, protože mě resuscitovali více než jedenkrát, jenže já v tu dobu seděla na záhlaví nějaké kovové postele, ale jako by to bylo hodně vysoko a nade mnou ještě strop...a koukala jsem přes nohy dolů na celý ten mumraj, který v pokoji vládnul. Jeden lékař křičel přes druhého, mezi nimi pobíhaly sestry a já se na to v klidu dívala a říkala si, proč to dělají, když já jsem v pohodě a nic mi není. Zvláštní na tom je, že jsem viděla své bezvládné a vlastně na chvíli i mrtvé tělo, ale i jako duše jsem měla také tělo, když jsem se koukala přes moje nohy dolů, fascinovalo mě vše, co se kolem mého mrtvého těla dělo...to jsem doposud nepochopila, myslela jsem si, že duše je jako průsvitná hmota, ale asi není. Neviděla jsem žádné zemřelé předky ani jiné tváře, žádná světla ani tunely, cítila jsem klid a pohodu, jako bych byla na obláčku. Pak jako by mi něco řeklo, že ještě není můj čas a v okamžiku, kdy mi zase začalo tlouct srdce mě to vcuclo zpátky do těla. Po komatu jsem zjistila, že jsem ztratila mnoho vzpomínek, některé etapy svého života jsem docela zapomněla, ale naopak některé jako by více vystoupily na povrch. Mívala jsem také dobrou fotografickou paměť, o tu jsem ale definitivně přišla. Nikdy jsem strach ze smrti nepociťovala, ale velice těžce jsem nesla, když zemřeli moji milovaní prarodiče. Od této události ale smrt beru jako přirozenou skutečnost v lidském životě a lépe jsem se s tím srovnala. Nakonec ještě jedna maličkost...když mi bylo 20 let, navštívila jsem otce mojí učitelky hry na kytaru. Ten se zabýval chiromantií, měli to v rodině, všichni to uměli, ten se koukal do mé dlaně a řekl mi, že během svého dlouhého života 2x zemřu, ale pokaždé se vrátím zpět, nemám důvod tomu nevěřit, protože se většina věcí, co mi z čar vyčetl, už stala, já si na jeho slova vzpomněla pokaždé až poté, co se to stalo...od té doby také vím, že každý má svůj osud ve svých rukách. Druhá smrt ještě nenastala, ale pokud nastane, nemám z ní obavy.

Po převezení sanitkou do nemocnice, mě lékař nechal sedět na chodbě dlouhý čas. Byl se mnou můj manžel a divil se, proč jim to tak trvá. Nakonec mě  

V době vašeho zážitku byla zde spojená život ohrožující událost?    Nejsem si jistý Jako diabetička jsem byla převezena do nemocnice po 3 dnech zvracení, klinická smrt nastala ještě téhož dne večer (v nemocnici)

Bylo těžké vyjádřit zážitek slovy?    Ne     

Kdy jste během zážitku byli nejvíce vědomí a nejbdělejší?    Více vědomý a bdělejší než běžně     To opravdu nevím, vše jsem si vybavila až po probuzeníByla jsem u vytržení z toho, co vidím, zvědavá, tohle slovo to přesně vyjadřuje, jak jsem se cítila, ale zároveň jsem byla klidná a vyrovnaná

Porovnejte prosím vaše vidění během zážitku s každodenním viděním bezprostředně před zážitkem.    Vidění během zážitku bylo ostřejší, jako když děti malují pastelkami a obtahují postavy černou tužkou, aby byly výraznější

Porovnejte prosím váš sluch během zážitku s každodenním sluchem bezprostředně před zážitkem.   Myslím, že zvuky v pokoji se mi zdály jakoby tlumené, jakoby přicházeli z větší dálky

Viděli nebo slyšeli jste nějaké pozemské události, které se odehrávaly během času, kdy bylo vaše vědomí odloučené od vašeho fyzického / pozemského těla?    Ano vše co jsem uvedla výše

Jaké pocity a emoce jste cítili během zážitku?    bylo mi krásně, cítila jsem klid  

Vletěli jste do či skrz tunel?    Ne     

Viděli jste nadpozemské světlo?    Ne     

Připadalo vám, že jste se setkali s mystickými bytostmi nebo jejich přítomností nebo jste slyšeli neidentifikovatelný hlas?     hlas který mi řekl, že ještě není můj čas

Setkali jste se nebo jste si byli vědomi nějakých zesnulých (nebo stále živých) bytostí? Ne     

Byli jste si vědomi minulých událostí ve vašem životě během vašeho zážitku?  Ne     

Připadalo vám, že jste vstoupili do nějakého jiného, nepozemského světa?    Ne     

Zdálo se, že čas zrychluje nebo zpomaluje?  Ne     

Připadalo vám, že náhle rozumíte všemu? Ne   

Narazili jste na nějakou hranici nebo omezující fyzickou strukturu?  Nejsem si jistý     možná strop, který byl nade mnou, který mě držel v místnosti, kde se to stalo

Viděli jste nějaké výjevy z budoucnosti?  Ne     

Připadalo vám, že jste měli výjimečné znalosti nebo, že znáte smysl (***jen zážitek)?  Ne     

Prosím proberte jakékoliv změny, které se vám mohli přihodit v životě po vašem zážitku: Moderate changes in my life I když jsem stále člověk který ochotně pomáhá, začala jsem také konečně myslet na sebe a naučila se i říkat ne, což jsem do té doby neuměla

Udály se nějaké změny ve vašich hodnotách nebo přesvědčeních po vašem zážitku, které se staly jako výsledek vašeho zážitku?    Ano Uvědomila jsem si, že je to můj život a jaký si ho udělám, takový ho budu mít

Měl jste nějaké duševní, neobyčejné nebo jiné speciální nadání po vašem zážitku, které jste předtím neměli?    Ne     

Řekli jste někdy někomu o svém zážitku?    Ano Uplynulo minimálně 10 let, do té doby jsem o tom s nikým nemluvila, neměla jsem potřebu. Myslím, že o tom tak trochu pochybovali, ale jedna lékařka mi řekla, že škoda, že se to nedalo nějakým způsobem monitorovat, okamžik, když jsem byla venku ze svého těla, ale přitom to vše pozorovala, v tu chvíli by přístroje neměly vykazovat žádnou mozkovou činnost, jak bych si pak ale potom mohla vše pamatovat?

Měli jste nějaké vědomosti o prožitcích blízké smrti (PBS) před vaším zážitkem? Ne     

Co jste si mysleli o reálnosti vašeho zážitku krátce (dny až týdny) po tom, co se udál (vyberte nejlepší odpověď): Zážitek byl rozhodně reálný     prostě se to stalo, na tom není co zkoumat, jinak bych si to nemohla pamatovat

Co si myslíte o reálnosti svého zážitku v současné době (vyberte nejlepší odpověď):    Zážitek byl rozhodně reálný     

Změnili se nějak vaše vztahy výhradně jako důsledek vašeho zážitku? Ano      Jediný vztah co se změnil, byl rozvod s mým tehdejším manželem

Změnila se nějak vaše náboženská/spirituální praxe výhradně jako důsledek vašeho zážitku? Ne     

V nějakém čase ve vašem životě, napodobilo něco nějakou část vašeho zážitku?  Ne   

Popisují otázky a vámi poskytnuté odpovědi přesně a komplexně váš zážitek?   Ano        

Existují nějaké další otázky, na které bychom se mohli zeptat, abychom vám pomohli sdělit svůj zážitek?    je vidět, že tyto dotazníky jsou překládané z cizího jazyka, otázky jsou trochu kostrbaté na to, jak krásná a květnatá je čeština     

Existuje něco dalšího, co byste rádi dodali k vašemu zážitku?   asi ne