NDERF Home Page Aktuální PBS Sdílení PBS

 Mari C PBS

Popis zkušenosti:

Byla jsem na operaci mandlí a vše šlo jak bylo očekáváno, až do propuštění, kdy jsem dostala injekci síry. Nevzpomínám si z toho nic, až do mé reakce v autě, asi o patnáct minut později. Vzpomínám si, jak jsem ležela mamince v klíně a sledovala reakci na mé pokožce. Další co si pamatuji, že jsem seděla ve stěně na pohotovosti v nemocnici a sledovala události oddělená od těla.

Čas se zdál být bezvýznamný a já byla ke všemu lhostejná, dokud se neotevřel oddělený prostor v pokoji a já jím odešla. Po mlhavé cestě (zdánlivě krátké), jsem byla zahalena do světla nádherné a nekonečné lásky. Od této chvíle si vzpomínám na svoji nestárnoucí duši. Cítila jsem se ve stavu totální blaženosti, asi tak bych to mohla nejlépe popsat. Ještě jednou - neexistují slova na popsání pocitů. Zdálo se, jako by mne tam přivítalo kolektivní vědomí, které mi zprostředkovávalo poznání, že já sama budu zodpovědná za své rozhodnutí, zda se vrátit, nebo zůstat. Vzpomínám si na to, že toto rozhodnutí jsem nečinila jako malé dítě, ale jako osoba seznámená se všemi znalostmi, které ji povedou ke správné svobodné volbě a rozhodnutí. Moje volba byla ovlivněna poznáním, že jsem ještě nedokončila svůj život i své záležitosti a jejich naplnění mi byly vyjeveny. Necítila jsem žádnou úzkost. Takže jsem to rozhodnutí udělala svobodně, více si toho nepamatuji.

Tyto prožitky zůstaly v mé paměti křišťálově čisté a čerstvé, jako by staly nyní.

Základní informace:

Druh zážitku:    Žena

Datum, kdy se PBS udála:  Listopad 1956

Byla vaše zkušenost spojena s ohrožením vašeho života?  Chirurgický zákrok  Alergická reakce       

Prvky PBS:

Jak chápete obsah vaší zkušenosti?     Smíšené

Mohly vaši zkušenost ovlivnit nějaké drogy, nebo léky?      Bez odpovědi  

Byl váš zážitek, v některých projevech jako sen?   Ne, bylo to křišťálově čisté a neměla jsem žádný pocit o nereálnosti prožitku.

Zážitek obsahoval, včetně:   Stav mimo tělo

Cítili jste se odloučeni od fyzického těla?   Ano, Nevzpomínám si na vzhled, ale zdá se mi, že to je příliš povrchní pojetí, vámi správně položené otázky. Pocity jsem měla, takže jsem „existovala.“  

V které fázi během zážitku jste byli na nejvyšší úrovni vědomí a ostražitosti?     V těle jsem byla v bezvědomí.

Vypadal čas rychlejší, nebo pomalejší?   Připadalo mi, že se vše odehrálo najednou, nebo se čas zastavil, nebo ztratil smysl. Čas neměl žádný význam.

Porovnejte váš sluch během zkušenosti, s vaším každodenním sluchem, těsně před zkušeností.  Ne  

Vypadlo to tak, že jste si byli vědomi věcí, které se děly někde jinde, např. jako mimoslyslovým vnímáním?   Poslouchala jsem chvíli hovory lékařského personálu, ale zdálo se, že tyto události jsou odděleny od reality světa, do kterého jsem vstoupila. Vzpomínám si na tváře a na strach našeho rodinného lékaře.

Prošli jste tunelem? Nejsem si jistá, ne tak úplně tunel, ale otvor do jiného prostoru.

Setkali jste se, nebo měli jakékoliv, vědomí o zemřelých (či žijících) bytostech? Žádné fyzické tvary, jak je známe, ale nějaké obalení ve smyslu, jako být v náruči skupiny mnoha rukou.

Zážitek obsahoval, včetně:    Nadpřirozené světlo

Viděli jste nadpozemské světlo?     Ano 

Viděli jste nějaké jiné nadpozemské světy?    Ne

Jaké emoce (pocity) jste cítili během zážitku?    Spokojenost, mír, ohleduplnost, bezpečí, návrat domů?

Zážitek obsahoval, včetně:    Výjímečné vědomosti nebo smysly

Měl(a) jste pocit pochopení všeho?     Všeho o vesmíru.  Na tuto otázku nemohu přesně odpovědět. Byla jsem si vědomá, že jsem přišla domů z krátké cesty, když jsem před tím odešla odešla jinam.  

Dospěli jste k hranici, ze které není návratu?   Dospěla jsem k bariéře, kterou jsem nemohla překročit. Jinak bych se již nevrátila. Tak jako v předcházejících odpovědích, rozhodla jsem se vrátit a toto rozhodnutí nebylo ústní, ale beze slov a ta duchovní skupina byla pro mne odrazovým můstkem mých myšlenek.

Bůh, Duchovno a Víra:

Jaké bylo vaše náboženství před vaší zkušeností?   Příliš malá pro všechny nahoře.

Jaké ja vaše náboženství nyní?   Budhistické

Změnila se vaše vira, ve svých hodnotách a přesvědčeních, protože jste měli vaši zkušenost¨?    Ne, byla jsem příliš malá.

Pokud se jedná o náše pozemské žití, je to jiné než náboženství:

Změny ve vašem životě od doby vašeho zážitku PBS:    zůstává stejné

Jaké změny nastaly ve vašenm životě po vašem zážitku?   Moje víra byla ovlivněna touto událostí v mé dospělosti a cítim že k lepšímu. 

Změnili se nějak konkrétně vaše vztahy po PBS, protože jste měli tento zážitek?    Mám pocit, že jsem od světa odpojena a zdá se, že jsem nikdy nebyla zcela spjata s jinými lidmi – jakoby část mne byla stále jen pozorovatel?

Po PBS: 

Změnily se vaše pocity, protože jste měli tento zážitek?     Pocity k rodině, přátelům a společnosti.

Změnil se váš životní postoj,  protože jste měli tento zážitek?     Smysl životního poslání

Je těžké popsat zážitek slovy? Ano, neexistují žádná slova, kterými bych mohla někomu verbálně vysvětlit můj zážitek.

Máte nějaké psychické, nebo neobyčejné, jiné speciální schopnosti po své zkušenosti, které jste před vaší zkušeností neměli?     Ne, byla jsem příliš malá abych měla nějaké zkušenosti v předchozím životě.  

Existují nějaké zážitky z vaší zkušenosti, které jsou obzvláště smysluplné, a nebo pro vás významné?      Nebyly tam žádné špatné úseky a já se cítila v celém průběhu naprosto bezpečně.

Sdíleli jste někdy tuto zkušenost s ostatními?    Ano    

Stalo se vám někdy ve vašem životě něco, co by mohlo být považováno za součást vašeho zážitku?     Ne