NDERF Home Page Aktuální PBS Sdílení PBS

 Lavette H PBS

Popis zkušenosti:

Na konci bazénu, kde již byla velká hloubka, jsem již nebyla schopna plavat. Šla jsem ke dnu jako kámen a když se mé tělo dotklo dna, opustila moje „duše“ tělo. Ocitla jsem se okamžitě vedle sebe, na pravé straně mého těla za pravým ramenem. Byla jsem si naprosto vědoma, že to utopené tělo je moje. Necítila jsem již k němu žádnou příslušnost a jen sledovala jak se topí a zápasí o život. Něměla jsem o ně zájem. Ihned jsem se ptala sama sebe, jak je možné být tam a současně tady?

Natáhla jsem ruce před sebe a dotkla se jimi dohromady. Jakmile jsem ten dotek ucítila, bylo jasné, že to jsou moje ruce. Nemohla jsem to pochopit, jak to může být možné a hluboce se nadechla a řekla „WOW, mohu dýchat pod vodou“! Byla jsem rozptylována hlasy lidí u bazénu, kteří diskutovali o tom, že se topím. Mohla jsem jasně slyšet jejich slova a byla si vědomá jejich emocí v souvislosti s mým topícím se tělem; ale já jsem se o to již nestarala, že umírám a že necítím s úmrtím žádnou bolest.

Byla jsem tím ohromena, jak opravdové a zářivé barvy byly kolem mne. Bylo to opravdu tak, že mé tělo bylo jen mým kabátem, který jsem nosila. Měla jsem z toho velmi dobrý pocit, necítila jsem bolest, byla beze zmatku a všechny těžkosti, jakoby spadly na záda někoho jiného. Můj pohled na život se změnil tak rychle, že bych to nikdy neočekávala. Koupala jsem se v zázracích a v tom za mnou skočila do vody žena, která se mne snažila zachránit. Sledovala jsem ji, jak vytáhla to tělo z vody na hladinu.  Tak rychle, jak jsem tělo opustila, jsem se hned do něj vrátila a byla jsem velmi rozhněvaná.  

Mohla jsem pocítit tu zkušenost být mimo své tělo. Teď jsem byla vyděšená a rozlobená a měla strach, obavy. Nic z toho jsem do této chvíle nezažila, ale teď jsem byla opět ve stavu nucena pociťovat své tělo, i když jsem v něm před chvílí nebyla. Nikdy jsem očima neviděla skrze své tělo a cítila jen to, co člověk cítí, když se něco stane. Byla jsem si také vědoma toho, že mne nikdo neviděl opouštět tělo a nemohla to tedy nikomu sdělit. Zdálo se, že když jsem bývala v těle, měla jsem nad ním vždy kontrolu a považovala to za prioritu. Měla jsem vždy velmi silný pud sebezáchovy a nevěděla, že když se umírá je to taky O.K. Pak jsem si také uvědomila, že to vůbec nebolí se oddělit od těla, ale že jen tělo samotné bolí. Můžeme cítit tělo, když jsme v něm, ale tělo nemůže cítit samo sebe, protože vůbec neví že existuje.

Základní informace:

Druh zážitku:    Žena

Datum, kdy se PBS udála:  červen 1977

Byla vaše zkušenost spojena s ohrožením vašeho života?    Ano, dovádění v bazénu – utonutí.

Prvky PBS:

Jak chápete obsah vaší zkušenosti?     Pozitivně

Mohly vaši zkušenost ovlivnit nějaké drogy, nebo léky?   Ne  

Byl váš zážitek, v některých projevech jako sen?   NE! Bylo více reálné, než když to teď píši.

Zážitek obsahoval, včetně:   Stav mimo tělo

Cítili jste se odloučeni od fyzického těla?   Ano, přesně tak jako v mém fyzickém těle, včetně pih a jizev.

V které fázi během zážitku jste byli na nejvyšší úrovni vědomí a ostražitosti?     Celou dobu na sto procent.

Vypadal čas rychlejší, nebo pomalejší?   Připadalo mi, že se vše odehrálo najednou, nebo se čas zastavil, nebo ztratil smysl. Všichni žijeme v multidimensionálním světě, ale tady nejsme schopni vidět vše reálně na vlastní oči. Můžeme vidět jen tady a teď.

Porovnejte váš sluch během zkušenosti, s vaším každodenním sluchem, těsně před zkušeností.   Hlasy a myšlenky lidí kolem mne.

Vypadlo to tak, že jste si byli vědomi věcí, které se děly někde jinde, např. jako mimoslyslovým vnímáním?   Slyšela jsem hovor někoho, kdo mne zachraňoval a že se začalo mezi nimi něco řešit. Někdo mne tam chtěl nechat, abych se naučila plavat, ale jiní se báli a požadovali záchránění.

Prošli jste tunelem?   Ne 

Setkali jste se, nebo měli jakékoliv, vědomí o zemřelých (či žijících) bytostech?     Ne    

Viděli jste nadpozemské světlo?     Nejsem si jistá. Žádné svělo jen záře, nebo prozáření všeho, jako bych celý život byla v přítmí a teď někdo rozsvítil. Stejně jako v divadle, když se po představení rozsvítí v sále.

Viděli jste nějaké jiné nadpozemské světy?    Ne

Zážitek obsahoval, včetně:    Silná emoční atmosféra

Jaké emoce (pocity) jste cítili během zážitku?    Volná, volná od všech negativních emocí a myšlenek.

Zážitek obsahoval, včetně:    Výjimečné vědomosti nebo smysly

Měl(a) jste pocit pochopení všeho?     Všeho o vesmíru.  Život není to, co jsme se učili. Život je stálý, byl a vždy bude.

Měli jste vizi minulosti a jednotlivých událostí?   Smrt není to, co si myslíme.

Byly vám předány vize (události) z vaší budoucnosti?     Ne    

Dospěli jste k nějaké fyzické hranici, nebo struktuře?  Ne

Dospěli jste k hranici, ze které není návratu?   Dospěla jsem k bariéře, kterou jsem nemohla  překročit. Jinak bych se již nevrátila.  Neměla jsem zkušenost  rozhodování týkající se mého návratu, ale byla jsem naštvaná. Předpokládám, že pokud bych si měla vybrat, tak bych se rozhodla tam zůstat, takže jsem na výběr neměla.

Bůh, Duchovno a Víra:

Jaké bylo vaše náboženství před vaší zkušeností?   žádné

Jaké ja vaše náboženství nyní?     Konzervativní / fundamentalistické bezcírkevní.

Změnila se vaše vira, ve svých hodnotách a přesvědčeních, protože jste měli vaši zkušenost¨?    Ano,  Méně nervózní než ostatní lidé, protože vím, že existuje něco více, než nás učili. Více se věnuji zkoumání věcí a jsem velmi psychicky silná a stabilní, v okolí umírajích a jejich blízkých.

Pokud se jedná o náše pozemské žití, je to jiné než náboženství:

Změny ve vašem životě od doby vašeho zážitku PBS:    se zvýšily

Jaké změny nastaly ve vašenm životě po vašem zážitku?   Změnila jsem se z plaché a poddajné, na velmi dominatní osobu.

Změnili se nějak konkrétně vaše vztahy po PBS, protože jste měli tento zážitek?    Když člověk opravdu zjistí kdo je a co ve skutečnosti znamená život, pak vás to změní. Tak se ve vztazích snažim dát co nejvíce toho, co jsem obdržela. Náboženské praktiky jsou jen tradice, pro mne pravé náboženství je žít život naplno v poctivosti a čistotě.

Po PBS: 

Změnili jste vaše povolání, protože jste měli tento zážitek?     Práce a výuka

Změnily se vaše pocity, protože jste měli tento zážitek?     Citlivost vůči rodině, přátelům a společnosti

Změnil se váš strach ze smrti, protože jste měli tento zážitek?     Citlivost ke smrti

Změnil se váš životní postoj,  protože jste měli tento zážitek?     Smysl životního poslání

Je těžké popsat zážitek slovy?    Ne    

Máte nějaké psychické, nebo neobyčejné, jiné speciální schopnosti po své zkušenosti, které jste před vaší zkušeností neměli?     Ano, Pociťuji zda jsou lidé negativní, nebo pozitivní (dobří, nebo špatní) i bez toho, abych je viděla.

Existují nějaké zážitky z vaší zkušenosti, které jsou obzvláště smysluplné, a nebo pro vás významné?     Nejlepší co může být – je být tam a nejhorší, je se vrátit sem.

Sdíleli jste někdy tuto zkušenost s ostatními?    Ano, lidé jsou tím vystrašení, ale je to jedna z těch situací, kdy si musíte věřit. Řekla jsem o tom svému otci noc před tím, než dostal mrtvici a když přijel do nemocnice, tak již nebyl schopen mluvit, přesto byl velmi neústupný. Pak již jen pokyvoval hlavou „ano, ano, ano.“ Zůstala s ním tak dlouho, dokud neumřel.

Stalo se vám někdy ve vašem životě něco, co by mohlo být považováno za součást vašeho zážitku?     Ano, několik let později jsem navštívila to místo a připomněla si ty události, kde mi bylo sděleno, že důvod, proč nesmím zemřít je užívat těchto zkušeností, v mém životě.

 Je ještě něco, co by jste rádi přidali ke své zkušenosti PBS.     Jednalo se o druhý ze tří nadpřirozených zážitků, které jsem kdy měla a nejednalo se o ten nejhlubší, ale jediný z těch všech, který se dá kvalifikovat jako na pokraji smrti.

Jsou, podle vašeho názoru, další otázky, na které bychom se měli  zeptat, k vysvětlení vašeho zážitku?    Více otázek o zázemí, prostředí a rodinného stavu.