NDERF Home Page Aktuální PBS Sdílení PBS

Elle D PBS Popis zkušenosti:

Dostala jsem křeče, nedošlo mi, že jsem spolkla strychnin, a zpanikařila jsem. Byl u mě zrovna kamarád, který předtím zemřel po zásahu elektrickým proudem, ale podařilo se mu vrátit. V té době praktikoval tibetský buddhismus a znal Tibetskou knihu mrtvých, a proto se mnou začal radši dělat rituál místo toho, aby mě vzal do nemocnice.

Když jsem nad svým tělem ztratila kontrolu, cítila jsem, jak mou páteří proniká elektrizující teplo, a všude jsem viděla žlutou. Pak jsem se najednou ocitla na místě, které můžu popsat jedině jako chaos: zdálo se, že všechno, co se kdy stalo a mělo stát jakékoli z bytostí, se dělo zároveň, a já jsem si to všechno do detailu uvědomovala. Chtěla jsem si najít ukotvení, nějaké klidné místo.

Pozorovala jsem své rodiče, jak se milují, a pak jsem do nich byla vtažená. Pobyla jsem v matčině lůně, zažila jsem svůj porod a celý svůj život. Ani ne tak různé prožitky, jako jaké to bylo „být mnou“ v různých fázích života. Nakonec jsem se stala starou paní a zase jsem zemřela. Po smrti jsem znovu vzdorovala, seč jsem mohla, a znovu jsem byla vyděšená – stejný zážitek se opakoval. Stejný cyklus proběhl ještě několikrát, než jsem se konečně odevzdala stavu smrti.

Když jsem to udělala, ocitla jsem se v říši štěstí, svrchované lásky a moudrosti. Nevím přesně, jak dlouho jsem tam zůstala, ale najednou jsem ucítila, že jsem zpátky ve svém těle.

Byla jsem naprosto dezorientovaná. Kamarád, který u mě zůstal, mi potvrdil, že jsem zemřela a všechny mé tělesné funkce ustaly. Párkrát se mnou mluvil o tom, jak jsme překročili hranici a vrátili se. Lekcí, kterou jsem dostala, je, že strach a odpor nás uvádějí do nižších zážitkových sfér, zatímco pokud se chceme dostat do říše „jasného světla“, musíme se umět poddat a nevzdorovat.

„Věděla“ jsem, že nezemřu nenávratně, dokud ze mě nebude stará paní. To, jak teď začínám vypadat, mi tu starou paní, co jsem jí ve svém zážitku byla, celkem připomíná.

Druh zážitku: Žena

Datum, kdy se PBS udála: 1969

Byla Vaše zkušenost spojena s ohrožením života? Nejisté Klinická smrt (zástava dýchání, mozkové nebo srdeční činnosti)

Nejsem si jistá, jestli rozumím otázce, ale myslím, že spolknutí strychninu je považováno za život ohrožující událost.

Prvky PBS:

Jak chápete obsah své zkušenosti? Zároveň příjemný i hrozivý

Zážitek obsahoval, včetně: Stav mimo tělo

Cítila jste se odloučená od svého fyzického těla? Jak jsem řekla, viděla jsem všechny pozemské události zároveň, jako kdyby byly mé vlastní a nezávislé na čase. Byly jen potvrzením toho, co jsem sama viděla, když jsem byla starou paní. Zbytek byl moc zapletený na to, abych z něj oddělila nějakou specifickou událost.

Úplně jasně jsem opustila tělo a existovala mimo něj.

Jaká byla Vaše nejvyšší úroveň vědomí a bdělosti během zážitku v porovnání s Vaším běžným každodenním vědomím a bdělostí? Byla jsem vědomější a bdělejší

I když se zážitek odehrával v, jak já říkám, „nižších říších“, dokonale jsem si uvědomovala to, jak jsem byla uvnitř myslí/těl/emocí všech bytostí a prožívala všechny jejich zážitky. Poslední zážitek, ten v jasném světle, byl osvícením, při němž jsem porozuměla všemu o realitě, vesmíru, životě, jako kdybych si stáhla všechny odpovědi a zažila naprostou úplnost.

V které fázi během zážitku jste byla na nejvyšší úrovni vědomí a bdělosti? Po několika životních retrospektivách, když jsem se vzdala utrpení a poddala jsem se.

Bylo Vaše myšlení rychlejší? Neuvěřitelně rychlé

Ubíhal Vám čas rychleji nebo pomaleji? Připadalo mi, že se vše odehrávalo najednou nebo se čas zastavil nebo ztratil smysl.

Jak už jsem řekla, všechno se dělo najednou. Byla jsem všude, uvnitř zkušeností nespočtu bytostí a prožívala jsem jejich mentální, emoční i fyzické stavy tak, jako kdyby byly mé vlastní.

Připadaly Vám Vaše smysly v nějakém směru jasnější a ostřejší než obvykle? Mnohem jasnější a ostřejší

Porovnejte prosím zrak, které jste měla během zkušenosti, s pozemským zrakem, který jste měla těsně před zkušeností. Zažila jsem multidimenzionální vidění sahající skrze vesmír a čas vs. omezené vnímání materiálního 3D světa. Neviděla jsem očima, ale celou svou bytostí, která byla současně všude.

Porovnejte prosím sluch, který jste měla během zkušenosti, s pozemským sluchem, který jste měla těsně před zkušeností.

Zvuk překvapivě nehrál moc roli. Neřekla bych, že tam bylo ticho, ale např. slova nebyla vyřčená normálně, spíš jako kdyby se předávala nějakým jasnovidným způsobem.

Vypadalo to, že jste si byla vědoma věcí, které se děly někde jinde, např. mimosmyslovým vnímáním? Ano, ale tato fakta nemohou být ověřená

Prošla jste tunelem? Ne

Setkala jste s nějakými zemřelými (či živými) bytosti, nebo jste si uvědomila jejich přítomnost? Ano

Byla jsem si vědoma všech bytostí, jako kdyby žily v čase mého prožitku. Ale cítila jsem, že to bylo místo, kde neexistoval čas, takže mnohé z nich už v tu dobu mohly být mrtvé nebo ještě nenarozené.

Zážitek obsahoval, včetně: Nadpřirozené světlo

Viděla jste nebo jste se cítila být obklopena briliantovým světlem? Světlem nepochybně mystického či nadpozemského původu

Viděla jste nadpozemské světlo? Ano

Bylo jako nebeské světlo, ale ne úplně. Vnímám ho jako „jasné světlo“ z buddhismu. Jeho jasnost převyšovala to, co považujeme za světlo, jako by to byla dokonalá ušlechtilost, zdroj stvoření, čisté Bytí.

Přišlo Vám, že jste se dostala do nějaké jiné, nadpozemské říše? Ano

Zážitek obsahoval, včetně: 'Pekelné' obrazy

Zážitek obsahoval, včetně: Silnou emoční atmosféru

Jaké emoce jste během zážitku pociťovala? Cítila jsem hrůzu a strach ze smrti, až dokud jsem se nevzdala a nepocítila jsem okamžitě naprostou blaženost a lásku.

Měla jste pocit míru, klidu a přívětivosti? Neuvěřitelný pocit míru, klidu a přívětivosti

Měla jste pocit radosti? Neuvěřitelné radosti

Měla jste pocit harmonie nebo jednoty s vesmírem? Cítila jsem se propojená nebo jednotná se světem.

Zážitek obsahoval, včetně: Výjimečné vědomosti nebo záměr

Zdálo se Vám, že najednou všemu rozumíte? Pochopila jsem vše o vesmíru. Tohle se stalo v poslední fázi, ve fázi „jasného světla“, kdy jsem měla úplné poznání.

Zážitek obsahoval, včetně: Uvědomění si minulých událostí v životě

Měla jste vize událostí z minulosti? Ne

Přicházely k Vám vize budoucích událostí? Ano. Viděla jsem, jak zestárnu.

Dospěla jste k hranici, ze kterou nebylo návratu? Ne

Bůh, Duchovno a Víra:

Jaký význam pro Vás měl náboženský/duchovní život před Vaší zkušeností? Byl pro mě velmi důležitý

Jaké jste před Vaší zkušeností vyznávala náboženství? Buddhistka

Byla jsem horlivým studentem několika spirituálních učení, ale nejsilněji jsem tíhla k buddhismu.

Změnilo se něco na Vašich náboženských praktikách po Vašem zážitku? Ne

Jaký význam pro Vás má náboženský/duchovní život po Vašem zážitku? Je pro mě velmi důležitý

Jaké nyní vyznáváte náboženství? Buddhismus

Byly rysy Vašeho zážitku v souladu s Vaší pozemskou vírou? Obsah měl oba rysy, ty, které byly, i ty, které nebyly v souladu s vírou, kterou jsem měla v době zážitku.

V devatenácti jsem si myslela, že mám díky své vůli přežít schopnost odolat smrti, že jsem byla ta, co přežije. Proto mě překvapilo, jak jsem se bála, myslela jsem si, že jsem byla víc „sebraná“. Způsob, jakým se odehrála životní retrospektiva, vůbec nekorespondoval s žádným z mých tehdejších přesvědčení. Kdybych o tom předtím vůbec uvažovala, nejspíš bych očekávala, že uvidím různé scény a události. Věděla jsem o tunelu, ale žádný se v mém prožitku nevyskytl. Měla jsem svou filosofickou představu o jednotě, ale nebyla jsem připravená na to, jak doslovně jsem ji zažila – všechny životy snad nekonečna bytostí jsem prožívala najednou. Nikdy bych byla neřekla, že tomu budu chtít tak zoufale utéct zrozením do jednotlivého vědomí.

Změnily se díky Vašemu zážitku nějak Vaše hodnoty a přesvědčení? Nejsem si jistá

Vzhledem k tomu, že jsem již předtím byla oddaná svému duchovnímu úkolu a filosofickému hledání, myslím, že se mi spíše potvrdilo, co už jsem se naučila.

Připadalo Vám, že jste se setkala s nějakou mystickou bytostí, nebo že jste slyšela neidentifikovatelný hlas? Ne

Viděla jste zesnulé/náboženské bytosti? Ne

Potkala jste, nebo jste si byli vědoma nějakých bytostí, které v minulosti žily na Zemi, a které jsou popsány podle vlivu v náboženstvích (například: Ježíš, Muhammad, Buddha atd.)? Nejsem si jistá

Byla jsem se všemi bytostmi, ale nevzpomínám si, že by mezi nimi nějaká vyčnívala jako specifická náboženská bytost.

Získala jste během své zkušenosti informace o Vaší předsmrtelné existenci? Ano

Viděla jsem, jak jsem si původně vybrala své rodiče a jak jsem vstoupila do matčina lůna. Celé jsem to znovu zažila, takže to nebylo jako vzpomínka nebo svědectví, ale přímo jsem se toho účastnila… jako kdybych si znovu zopakovala svůj úkol v téhle roli.

Získala jste během své zkušenosti informace o vesmírném propojení nebo jednotě? Ano

Jenom matrix jednoty by mohl vysvětlit, jak jsem mohla být všude a všemi v jeden čas. Tam neexistovalo jediné oddělené vědomí ega, „já“, i když jsem si ho asi chtěla vytvořit, protože mě příval všech těch dojmů zdrcoval.

Věřila jste před Vaším zážitkem v existenci Boha? Věřila jsem, že Bůh nejspíš existuje

Získala jste během Vašeho zážitku informace o existenci Boha? Ano, přímou zkušenost a ponoření se do jeho Přítomnosti, s darem vševědoucnosti, zatímco jsem tam byla.

Věříte po Vašem zážitku v existenci Boha? Bůh určitě existuje

Co se týče pozemského žití mimo náboženství:

Získala jste během Vaší zkušenosti výjimečné znalosti nebo informace o Vašem poslání? Ano

Neumím to vyjádřit, je to vědomost, že výjimečné znalosti vznikají za našeho života vteřinu po vteřině, pokud se naladíme na Přítomnost. Myslím, že to můžu pokládat za své vedení.

Věřila jste před Vaší zkušeností, že naše pozemské životy jsou smysluplné a významné? Věřila jsem, že nejspíše jsou smysluplné a významné.

Získala jste během zážitku informace o smyslu svého života? Ano, zažila jsem úplné poznání… škoda, že jsem si ho nemohla vzít s sebou, zdá se, že se do lidského mozku ani nevejde.

Věřila jste před Vaším zážitkem na život po životě? Věřila jsem, že nejspíš existuje.

Věříte na život po životě po Vašem zážitku? Ano

Bylo to, jako kdyby mi bylo dovoleno si nacvičit umírání, možná jsem si prožila různá barda? Několikrát jsem zemřela a zažila život po životě, což zahrnovalo výběr rodičů, kterými se budu inkarnovat, pobyt v děloze i proces zrození.

Měli jste před Vaším zážitkem strach ze smrti? Velmi jsem se smrti bála.

Máte strach ze smrti po vašem zážitku? Mírně se bojím smrti.

Žila jste před zážitkem svůj život se strachem? Strach jsem z pozemského žití neměla.

Žijete po zážitku svůj život se strachem? Strach z pozemského žití nemám.

Věřila jste před Vaší zkušeností, že náš pozemský život je smysluplný a významný? Věřila jsem, že nejspíš je smysluplný a významný.

Věříte po Vaší zkušenosti, že náš pozemský život je smysluplný a významný? Věřím, že je smysluplný a významný.

Získala jste informace o tom, jak bychom měli žít naše životy? Ne

Získala jste během zážitku nějaké informace o životních těžkostech, výzvách a utrpení? Ano Pod tím vším se zdála být lekce, že naše útrapy vychází z odporu přijmout to, čím jsme, a z naší vůle si stanovovat hranice a limity. Neschopnost mít důvěru jen „jít s proudem“ a odevzdat se něčemu skvělejšímu, co v nás žije.

Byla jste před Vaším zážitkem citlivá/soucitná? Byla jsem trochu soucitná vůči ostatním.

Získala jste během Vaší zkušenosti informace o lásce? Ano, pravda, že „láska je všechno“, mi byla odhalena nevýslovným, přesahujícím způsobem… láska není emoce, ale je to úžasná moc životní síly samotné.

Byla jste po Vaší zkušenosti citlivější a soucitnější? Značně soucitná vůči ostatním

Jaké změny nastaly ve Vašem životě po Vašem zážitku? Nastaly malé změny. Nebylo jich moc, jen silný záměr si pamatovat, abych příště, až se setkám se smrtí, nějak zvládla přeskočit fázi strachu a odporu a rovnou se dostala do stavu odevzdání. Pořád mám ale obavu, že znovu sklouznu ke strachu a promeškám příležitost se dostat přímo do „jasného světla“.

Změnily se nějak konkrétně vaše vztahy po PBS, protože jste měla tento zážitek? Ne

Po PBS:

Je těžké popsat zážitek slovy? Ano

Jak přesně si Váš zážitek pamatujete v porovnání s jinými životními událostmi, které se odehrály v přibližně stejnou dobu? Pamatuji si zážitek přesněji, než ostatní události, které se v době zážitku odehrály. Tenhle zážitek na mě měl mnohem větší vliv, než jakákoli jiná životní zkušenost… zůstává se mnou.

Máte po své zkušenosti nějaké psychické, neobyčejné nebo zvláštní schopnosti, které jste před Vaší zkušeností neměla? Nejsem si jistá. Měla jsem určité dary již před tímhle zážitkem a nemůžu najisto říct, že by je tenhle zážitek ještě posílil.

Měl Váš zážitek nějakou část/části, které pro Vás byly obzvlášť důležité? Rozhodně, ten obrovský rozdíl mezi tím, co se po smrti stane, závisející na tom, v jakém jsme stavu mysli. Proto jsem měla dvě varianty zážitku blízké smrti. Také věřím, že životní retrospektiva by mohla být „nácvikem“, který nám má pomoct se připravit na náš přechod a může být i několikrát zopakován, když nám to pomůže a umožní dosáhnout hlubšího zážitku.

Sdílela jste tuto zkušenost s ostatními? Ano, podělila jsem se o ni s tím přítelem, který se mnou byl, ale jen obecně. Taky jsem o ní příležitostně řekla pár dalším lidem, ale většinou se mi o tom nechce moc mluvit, protože se to zdaleka nedá popsat slovy. Nedávno jsem se o zážitek podělila s kamarádkou, která vede kurzy o smrti a umírání. Chtěla by se o tom dozvědět víc. Většinou lidé nevědí, co mi mají na můj prožitek říct, ne že by mi nevěřili, ale co se týče smrti, jsme prostě většinou ponecháni svým úvahám.

Měla jste před Vaším zážitkem povědomí o PBS? Ano, byla jsem dychtivým studentem všeho o reinkarnaci, smrti a umírání, i když tehdy neexistovalo moc aktuálních zpráv, takže jsem se učila hlavně z různých duchovních textů.

Co jste si myslela o reálnosti Vašeho prožitku krátce (v rámci dnů až týdnů) poté, co se odehrál? Zážitek byl rozhodně reálný. Když zažijeme něco, co je skutečnější než cokoli, co jsme do té doby zažili, tak většinou věříme, že to bylo reálné, což u mě platí. Taky mi pomohlo, že jsem byla s někým (předtím to byl fyzik), kdo už zemřel, byl v nemocnici prohlášen za mrtvého, měl podobný prožitek a vrátil se. Mohl mi tedy potvrdit nejen to, že jsem byla fyzicky mrtvá, ale také že naše posmrtné zážitky bylo něco, co jsme měli společné.

Co si myslíte o reálnosti svého prožitku nyní? Zážitek byl rozhodně reálný. Pokračuji ve studiu PBS a mám s nimi další zkušenosti, i když nic tak konkrétního. Dnes se s PBS svěřuje hodně lidí. Zážitky se mohou lišit, myslím si, že je to kvůli našemu mentálnímu stavu – mysl nám na druhé straně umí vykonstruovat vlastní svět, nebo taky ne, a jen nás ponechá víru podmíněné existence.

Odehrálo se ve Vašem životě něco, co Vám připomnělo nějakou součást Vašeho PBS? Ano, párkrát jsem už znovu zažila „jasné světlo“. Občas jsem cítila, jako kdybych umírala, takže jsem mohla trénovat, abych se zlepšila. Už nikdy nechci znovu vstoupit do té chaotické oblasti „jednoty“.

Je ještě něco, co byste ráda dodala ke své zkušenosti PBS? Ne