NDERF Home Page Aktuální PBS Sdílení PBS

Bronwen C PBS Popis zkušenosti:

Můj PBS se vlastně skládal ze dvou událostí. Ta druhá se odehrála asi tři měsíce po první.

První prožitek způsobil pád z několikametrového srázu na hlavu na pískovcovou skálu. Malý stromek, o který jsem se přitahovala, se najednou utrhl a zůstal v mých rukou. Začala jsem rychle mířit vzhůru k nebi. Měla jsem nesmírně radostný pocit lehkosti.

Pamatuji si, jak jsem si prohlížela své pochroumané tělo, které leželo na skále pode mnou, a pozorovala jsem, že jsem mimo něj. Všechno dole jsem viděla dost zřetelně. Byla tam Hawkesburská řeka obklopená krásnými keříky. Mířila jsem k nějakému moc krásnému oblaku, který měl tvar cumulu. Byla jsem plná radosti a vůbec jsem se nebála.

Znovu jsem se ohlédla a spatřila jsem svého přítele, kterého jsem moc milovala, jak stojí vedle mého těla. V reálném čase by se tohle stalo několik minut poté, co jsem spadla, protože byl předtím celkem daleko za mnou a muselo mu zabrat nějakou dobu, než z toho strmého srázu sešplhal. Byla jsem teď už daleko a pořád jsem stoupala, ale přesto jsem úplně přesně vnímala, co cítí. Byl neuvěřitelně sklíčený. Moje srdce se naplnilo soucitem k němu, a hádám, že to je to, co mě nakonec přitáhlo zpátky.

Připojuji ke svému prvnímu zážitku i ten druhý, protože jsem vždycky věřila, že jsou nějak propojené. Já a můj přítel (ten samý) jsme byli na novoroční párty u kamaráda. Párty byla v hlavní místnosti jednoho malého domu, a bylo tam spousta lidí. Stalo se to před půlnocí.

Pamatuji si, že jsem se z nějakého důvodu cítila nespokojeně, jako kdybych tam ve skutečnosti nechtěla být. Stála jsem asi metr od jediných dveří v místnosti a dívala jsem se na svého přítele na druhé straně.

Najednou už jsem tam nebyla, ale hleděla jsem na nesmírně vysokého anděla. Oba jsme byli obklopeni zářivým světlem. Toho anděla jsem znala a on znal mě. Necítila jsem žádný strach, jen radost a ohromné štěstí. Neverbálně jsme spolu komunikovali. Anděl mi „připomínal“, jak obrovskou moc má LÁSKA, která je ve skutečnosti MOCÍ univerza. Zdálo se, že už jsem to vlastně věděla, ale „on“ mi to připomínal. Komunikovali jsme spolu podle mého odhadu asi 20 minut, a pak jsem byla náhle bez varování zpátky na Zemi, na stejném místě, kde jsem stála, když se zážitek započal.

Zvláštní na tom bylo to, že mezitím už očividně uběhlo několik hodin, protože v tom pokoji kromě jednoho spícího člověka odpadlého na gauči nikdo nebyl. Nebyl tam ani můj přítel, a když jsem ho konečně našla poté, co jsem volala po celém setmělém domě, byl nahoře a spal. Předtím mě hledal všude a nemohl mě najít. Během svého zážitku jsem byla fyzicky nepřítomná.

Oba tyto zážitky hodně hluboce ovlivnily můj život. Doslova přes noc jsem začala být silně empatická. Dokázala jsem ucítit jakoukoli bolest, trápení nebo pocit osamění lidí, kteří kolem mě procházeli na ulici. Měla jsem neskutečnou potřebu NĚCO udělat – po zbytek svého života usilovně hledám, co by to „něco“ mohlo být. Reálnost těchto prožitků zdaleka zastínila cokoli jiného z mého života. Tím myslím, že všechno ostatní se ve srovnání s nimi zdá být méně skutečné. Několik let jsem ani nemohla používat slova „Bůh“ a „Láska“, protože realita, kterou tato slova označují, je o tolik skvělejší, než to, pro co je běžně používáme.

Shrnující údaje:

Pohlaví: Žena

Datum, kdy se PBS udála: 1967

Prvky PBS:

Byla Vaše zkušenost spojena s ohrožením života? Ano, klinická smrt (zastavení dýchání, srdeční nebo mozkové činnosti). To platí pro první z mých PBS, ale ne pro ten druhý, který se odehrál asi o tři měsíce později.

Jak chápete obsah Vaší zkušenosti? Zcela pozitivně

Cítila jste se odloučena od fyzického těla? Ano Zážitek 1: Rozhodně jsem byla mimo své tělo. Když už jsem byla podstatně daleko od svého těla, což by také bylo několik minut poté, co jsem ho opustila, dokázala jsem intenzivně CÍTIT emoce svého přítele, který mě našel na srázu pod útesem.

Zážitek 2: Pozoruhodným faktem je, že při setkání s andělem jsem se cítila být ve svém těle, zjevně jsem ale nebyla fyzicky přítomná v místnosti, kde jsem předtím stála. Takže moje tělo bylo přeneseno do téhle další dimenze stejně jako duše. Nepochybně jsem opustila svoje tělo a existovala mimo ně.

Jaká byla Vaše nejvyšší úroveň vědomí a bdělosti během zážitku v porovnání s Vaším běžným každodenním vědomím a bdělostí? Byla jsem vědomější a bdělejší, prostě intenzivně bdělá

V které fázi během zážitku jste byla na nejvyšší úrovni vědomí a ostražitosti? Po celou dobu během obou prožitků

Bylo Vaše myšlení rychlejší? Rychlejší než obvykle

Ubíhal Vám čas rychleji nebo pomaleji? Zdálo se, že se všechno odehrává najednou nebo se čas zastavil nebo ztratil smysl. Čas nehraje v těchto „jiných“ dimenzích žádnou roli.

Připadaly Vám Vaše smysly v nějakém směru jasnější a ostřejší než obvykle? Ano

Porovnejte prosím zrak, které jste měla během zkušenosti, s pozemským zrakem, který jste měla těsně před zkušeností. Při prvním zážitku byla ostrost mého vidění zvýšena krásou, kterou jsem viděla, a zvláštní perspektivou, z níž jsem pohlížela na své tělo, které se stále zmenšovalo, když jsem se od něj oddalovala. Při druhém zážitku byl můj zrak neporovnatelně zostřen andělovým jasem a světlem, které nás obklopovalo. Můj zrak těsně před zážitkem byl zastíněn pocitem nepohodlí.

Porovnejte prosím sluch, který jste měla během zkušenosti, s pozemským sluchem, který jste měla těsně před zkušeností. Při prvním PBS nebylo co slyšet, všechno jsem jen pociťovala. Při druhém PBS byla komunikace, kterou jsme s andělem vedli, zcela neverbální. Byla pro mě úplně srozumitelná, ale byla telepatická. Po zbytek života nad tím rozjímám.

Vypadalo to, že jste si byla (např. mimosmyslovým vnímáním) vědoma věcí, které se děly někde jinde? Ano, a mám ta fakta ověřená

Zážitek obsahoval, včetně: Přítomnost nadpozemských bytostí

Prošla jste tunelem? Ne

Viděla jste během svého zážitku nějaké bytosti? Ano, viděla jsem je

Setkala jste se s nějakými zemřelými (nebo živými) bytostmi nebo jste si uvědomila jejich přítomnost? Ne

Viděla jste briliantové světlo nebo jste se jím cítila být obklopena? Světlo nepochybně mystického či nadpozemského původu

Viděla jste nadpozemské světlo? Ano, bylo to mnohem víc než to, co známe jako světlo – bylo intenzivně bílé, oslnivé, teplé, zářící. To platí hlavně pro druhý zážitek, ale i v tom prvním bylo světlo hodně zářivé.

Přišlo Vám, že jste se dostala do nějaké jiné, nadpozemské říše? Ano. V prvním zážitku jsem viděla okolní svět stejně, jako kdybych byla stále v těle. Ve druhém zážitku nebylo nic než Světlo (kromě Anděla, samozřejmě).

Zážitek obsahoval: Výjimečné vědomosti nebo záměr

Jaké emoce jste během zážitku pociťovala? Blaženost. Mír. Radost. Svobodu. Štěstí. (Platí pro oba zážitky.)

Měla jste pocit míru nebo přívětivosti? Neuvěřitelný pocit míru nebo přívětivosti

Měla jste pocit radosti? Neuvěřitelné radosti

Měla jste pocit harmonie nebo jednoty s vesmírem? Cítila jsem se propojená nebo jednotná se světem

Zdálo se Vám, že najednou všemu rozumíte? Ano, všemu o vesmíru. Viděla jsem a prožila, že Láska je skutečnou mocí vesmíru: všechno je tvořeno Láskou. Naše pozemské vnímání tohoto světa je nesmírně vzdálené od toho, co jsem zažila.

Měla jste vize nějakých událostí z minulosti? Ne

Zážitek obsahoval: Náplň, která zcela nekorespondovala s mým přesvědčením v době zážitku

Přicházely k Vám vize budoucích událostí? Ne

Zážitek obsahoval: Silné emocionální zabarvení

Dosáhla jste hranice nebo nějaké omezující fyzické struktury? Ne

Dospěla jste k hranici nebo bodu, ze kterým nebylo návratu? Ne

Bůh, Duchovno a Víra:

Jaký význam pro Vás měl náboženský/duchovní život před Vaší zkušeností? Nebyl pro mě důležitý

Jaké jste před Vaší zkušeností vyznávala náboženství? Neřadila jsem se k žádné církvi, agnostický postoj

Rodiče mě posílali do presbyteriánské nedělní školy, ale ani jeden z nich nebyl věřící.

Změnilo se něco na Vašich náboženských praktikách po Vašem zážitku? Ano, původně jsem byla agnostička, nyní jsem hluboce duchovním člověkem plným vděku

Jaký význam pro Vás má náboženský/duchovní život po Vašem zážitku? Je pro mě velmi důležitý

Jaké nyní vyznáváte náboženství? Bez komentáře

Náboženství je slovo, se kterým mám docela problém, protože pro mě představuje rozdělení, separaci… Jedna víru na úkor další nebo jedna víra a žádná jiná. Díky mým dvěma zážitkům mám stále trvající hluboké spirituální napojení.

Byly rysy Vašeho zážitku v souladu s Vaší pozemskou vírou? Náplň mého zážitku se úplně neshodovala s přesvědčením, které jsem v době zážitku měla. Byla jsem cynickou agnostičkou, rozčarovaná předchozími zkušenostmi z kostelů, ve kterých jsem byla.

Změnily se díky Vašemu zážitku nějak Vaše hodnoty a přesvědčení? Ano, naprosto jsem se změnila. Z agnostičky, zbavené iluzí, v člověka, který vidí známky přítomnosti „Boha“ či „Lásky“ všude a ve všech. Stále ale přetrvává mé rozčarování, co se týče motivů a praktik náboženství – všech náboženství!

Zážitek obsahoval: Nadpozemské světlo

Připadalo Vám, že jste se setkala s nějakou mystickou bytostí, nebo slyšela neidentifikovatelný hlas? Setkala jsem se s určitou bytostí, která byla zřejmě mystického nebo nadpozemského původu. Tou bytostí byl anděl popsaný výše: velmi vysoký, dobrotivý, plný radosti a lásky.

Viděla jste zesnulé nebo náboženské bytosti? Viděla jsem je

Setkala jste se nebo jste si byla vědoma nějakých bytostí dříve žijících na Zemi, které jsou popsány v náboženstvích (například: Ježíš, Mohamed, Buddha atd.)? Nejsem si jistá. Ohledně předchozí otázky: anděla, kterého jsem potkala, nemůžu popsat ani jako „zesnulého“, ani jako „náboženského“. Neznám jeho duchovní identitu. Určitě měl velkou duchovní autoritu, ale nic nenaznačovalo, že bych byla méně důležitá než on.

Získala jste během zážitku informace o předsmrtné existenci? Ne

Získala jste během zážitku znalosti o vesmírném propojení nebo jednotě? Ano. Znova, bylo to naprosto očividné.

Věřila jste před svým zážitkem v existenci Boha? Nebyla jsem si jistá, jestli Bůh existuje.

Získala jste během zážitku nějaké informace týkající se existence Boha? Ano, bylo to naprosto zřejmé!

Věříte v existenci Boha po svém zážitku? Bůh rozhodně existuje.

Co se týče pozemského žití mimo náboženství:

Získala jste během svého zážitku výjimečné vědomosti nebo informace o svém poslání? Ano, viz výše.

Získala jste během zážitku nějaké informace o smyslu života? Ano, přišlo to ke mně po zážitku… Chtěla jsem každému říct, že Život je plný smyslu.

Věřila jste před zážitkem na posmrtný život? Nebyla jsem si jistá, jestli posmrtný život existuje.

Věříte po svém zážitku na posmrtný život? Posmrtný život rozhodně existuje. Při mém prvním zážitku byla tohle první věc, kterou jsem si uvědomila. Při druhém zážitku na tom ani tak nezáleželo, ale svou pozemskou logikou z toho zážitku vyvozuji, že duše jedince po smrti pokračuje ve své existenci.

Bála jste se před svým zážitkem smrti? Trochu jsem se smrti bála.

Bojíte se smrti po svém zážitku? Nebojím se smrti.

Žila jste před zážitkem svůj život se strachem? Měla jsem trochu strach z žití svého života.

Žijete po zážitku svůj život se strachem? Po zážitcích nemám strach z žití svého života.

Věřila jste před zážitkem, že naše pozemské životy mají smysl a význam? Neznámé

Věříte po zážitku, že naše pozemské životy mají smysl a význam? Věřím, že mají smysl a význam.

Získala jste nějaké informace o tom, jak bychom měli žít své životy? Ano. Vím, že jsme LÁSKOU Vesmíru a ona námi prochází. Že máme velkou moc, pokud jsme na ni napojeni.

Získala jste během zážitku nějaké informace o životních těžkostech, výzvách a utrpení? Nejsem si jistá. Tohle přišlo až potom!

Byla jste před zážitkem soucitná? Byla jsem trochu soucitná vůči ostatním.

Získala jste během svého zážitku informace o lásce? Ano ANO ANO ANO! LÁSKA JE BŮH, je MOCÍ VESMÍRU

Jste po zážitku soucitná? Jsem velmi soucitná vůči ostatním.

Jaké změny se ve Vašem životě po zážitku odehrály? Odehrály se velké změny, velké a dramatické. Už nejsem člověkem, kterým jsem byla předtím.

Změnily se vysloveně kvůli Vašemu zážitku Vaše vztahy s lidmi? Ano. Zpočátku jsem se cítila odloučeně, protože jsem se o svůj zážitek nemohla pořádně podělit s přáteli. Také jsem začala být velmi silně empatická, dokázala jsem „číst“ srdce dalších lidí, s čímž bylo těžké se srovnat. Zabralo mi dlouhou dobu, než jsem se s tím vyrovnala. Nyní, i když jsem pořád ještě hodně empatická, už s tím dokážu normálně žít.

Po PBS:

Bylo těžké vyjádřit Váš zážitek slovy? Ano. V žádném jazyce neexistují slova, která by dokázala dostatečně vyjádřit alespoň jeden z mých prožitků.

Jak přesně si svůj zážitek pamatujete v porovnání s jinými životními událostmi, které se odehrály přibližně ve stejnou dobu? Pamatuji si ho přesněji než jiné události, ke kterým došlo ve stejné době. Vzpomínky na tyto zážitky se nijak nevytrácejí. Slouží mi jako maják, který mě navádí v mém životě.

Máte po své zkušenosti nějaké psychické, neobyčejné nebo zvláštní schopnosti, které jste před Vaší zkušeností neměla? Ano. Dokážu vycítit/číst lidi v jejich duších. To zvyšuje můj soucit s těmi, kteří mají potíže nebo se trápí. Vidím jejich vyšší já, jejich potenciál.

Měl Váš zážitek nějakou část/části, které pro Vás byly obzvlášť důležité? Jednoduše to, že se staly. Beru to, jako že jsem měla velké štěstí.

Sdílela jste tuto zkušenost s ostatními? Ano. Nemohla jsem ji sdílet s ostatními úplně tak, jak bych chtěla. Když jsem to zkusila, lidé se mě často začali bát, a tak jsem začala žít jako ledovec, schovávala jsem většinu mé duše mimo dohled. Až nedávno jsem zase dokázala mluvit s lidmi o těchto věcech otevřeněji. Věřím, že je to díky posunu, který teď na naší drahé planetě probíhá, že hodně lidí se teď staví k takovýmto příběhům otevřeněji.

Měla jste před svým zážitkem povědomí o PBS? Ne

Co jste si myslela o reálnosti svého prožitku krátce (v rámci dnů až týdnů) poté, co se odehrál? Zážitek byl rozhodně reálný. Super reálný. Reálnější než cokoli, co se mi kdy stalo, tehdy i teď.

Co se myslíte o reálnosti svého prožitku nyní? Zážitek byl rozhodně reálný. Super reálný. Reálnější než cokoli, co se mi kdy stalo, tehdy i teď.

Odehrálo se ve Vašem životě někdy něco, co Vám připomnělo nějakou součást Vašeho PBS? Ano. Od té doby, co jsem prožila oba PBS popsané výše, jsem měla nespočet mystických zážitků. PBS byly začátkem, a byly nejdramatičtější a nejživější, naprosto změnily můj pohled na život na téhle planetě.

Je ještě něco, co byste ráda dodala ke své zkušenosti PBS? Jen to, že si pořád přeji jednoho dne otevřeně sdílet svůj zážitek s ostatními lidmi.